Rynek nieskarbowych obligacji w Polsce jeszcze raczkuje
 Oceń wpis
   

Rynek nieskarbowych obligacji w Polsce wciąż jeszcze raczkuje a to katalizator pewnych zysków. Ma jednak wszelkie predyspozycje ku temu, by wyrosnąć na cudowne dziecko polskiego rynku finansowego.

Obligacje, papiery dłużne... zazwyczaj kojarzone ze Skarbem Państwa. Obligacje emitowane przez inne podmioty niż państwo mają jednak ogromne znaczenie dla gospodarki. Ich zadaniem jest dostarczenie długoterminowego finansowania emitentom. Specyfiką papierów dłużnych jest przewidywalność - zapewniają to ich trzy podstawowe cechy: wartość nominalna, termin wypłaty oprocentowania oraz określona stopa procentowa. Oczywiście, w ramach wymienionych dominant istnieje mnóstwo wariacji, jednak zawsze znany jest termin wypłacania zarówno odsetek, jak i kwoty nominalnej, w związku z czym emitentom łatwo jest operować środkami pozyskanymi w ten sposób.

Świeży rynek

Wartość światowego rynku obligacji szacowana jest na ponad 100 bln dol., z czego aż 33 proc. to papiery dłużne rodem ze Stanów Zjednoczonych. Tamtejszy rynek owych instrumentów finansowych jest bardzo zróżnicowany i jedynie 30 proc. to udział treasury bonds. W Polsce wartość tego segmentu rynku szacowana jest na ok. 850 mld zł, z czego dominującą większość stanowią obligacje skarbowe (ilość papierów dłużnych emitowanych przez podmioty nieskarbowe to udział rzędu błędu statystycznego).

Powodem takiego stanu rzeczy jest świeżość rynku. Dopiero w 2009 r. powstał przy Giełdzie Papierów Wartościowych system autoryzacji i obrotu papierów dłużnych - Catalyst. W jego ramach obrót obligacjami nie-skarbowymi odbywa się na czterech platformach - hurtowej i detalicznej, regulowanej i NewConnect w formule Alternatywnego Systemu Obrotu.

Pomimo zróżnicowanej struktury system potrzebuje reform. Nadal kuleje mechanizm ratingowy, gwarantujący przejrzystość potencjalnym kupcom. Dodatkowo mamy do czynienia z niedoborem papierów o stałym oprocentowaniu, jednak tutaj kwestia jest skomplikowana. Ze względu na niewielką pojemność rynku najwięksi emitenci nie są w stanie wypuścić ilości papierów dłużnych umożliwiającej im traktowanie wpływów z tego segmentu poważnie. Tych problemów świadomi są kształtujący Catalyst -doskonale wiedzą co i w jaki sposób należy usprawnić. Między innymi to sprawia, że rynek obligacji może jawić się jako bardzo perspektywiczny.

Jeden termin, jeden procent

Noszący się z zamiarem zakupu papierów wartościowych mają pełen wachlarz możliwości. Najpopularniejsze są akcje, przez kupno których stajemy się niejako właścicielami cząstki podmiotu emitującego świadectwo udziałowe. Cała filozofia polega na tym, aby w późniejszym terminie odsprzedać akcje z zyskiem, po drodze być może trafi się dywidenda, jednak nikt nie gwarantuje nam jej wysokości, gdyż zależy to od zysków firmy. Inaczej jest w przypadku obligacji. Te są niczym innym, jak pożyczką udzielaną przez nabywcę emitentowi.

Obligacje nie dają nam udziału w firmie ani w jej zyskach. Są za to do bólu przewidywalne. W momencie transakcji znana jest data wypłacenia oprocentowania, które również określone jest przy zakupie. Oprocentowanie może być stałe lub powiązane ze zmiennością rynku i zależne od takich wskaźników, jak np. LIBOR. Obligacje z reguły wykupywane są na określony czas - na rok, dwa, czasem trzydzieści lat. Zdarzają się też produkty wieczyste. Wariacji jest wiele. Jednak funkcja, jaką pełnią ciężka do przecenienia. Przede wszystkim dają stabilne finansowanie emitentom. Wypuszczając na rynek papier dłużny mają pewność, że przez określony przy sprzedaży czas kwota, za jaką sprzedali dany pakiet jest w ich dyspozycji. Obligacje nieskarbowe mogą emitować podmioty gospodarcze i jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość oprocentowania oczywiście zależy od ryzyka, dlatego istotną rolę w segmencie obrotu papierami dłużnymi pełni system ratingowy. Sprawność podmiotów określających wiarygodność emitentów czyni rynek bardziej przejrzystym, przez co łatwiej dostępnym.

Zdominowani przez państwo

Stany Zjednoczone, królestwo giełdowych instrumentów finansowych. Dwie największe pod względem kapitalizacji na świecie giełdy papierów wartościowych - deklasująca przeciwników NYSE i słusznych rozmiarów NASDAQ. Tam segment obligacji także zdominowali krajanie Rockefellera. Z szacowanego na 100 bln dol. rynku papierów dłużnych aż 33 proc. to produkty zza wielkiej wody. Tamtejszy rynek wewnętrzny jest modelowy - jedynie 30 proc. kapitału drzemiącego w rynku to produkty wyemitowane przez Skarb Państwa. Jedną czwartą stanowią papiery korporacyjne, 22 proc. bazujące na cash flow z kredytów hipotecznych i firm córek z chwilówkami na dowód osobisty, dziesiątą część obligacje municypalne - oferowane przez samorządy terytorialne.

Na polskim podwórku sytuacja jest zgoła odmienna. Ciężko w ogóle porównać rząd wielkości - wolumen rynku obligacji skarbowych to ok. 850 mld zł, segment pozostałych papierów dłużnych obliczany jest na zaledwie 150 min zł. Nie ma co się jednak załamywać - polski rynek publicznego obrotu obligacjami nieskar-bowymi istnieje dopiero kilka lat.

Parkiet obligacji

Catalyst - prowadzona przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) i BondSpot platforma wymiany obligacji nieskarbowych. Otwarta wraz z końcem września 2009 r jest jedynym w naszym kraju systemem obrotu papierami dłużnymi. W ramach Catalyst prowadzone są cztery rządzące się swoimi prawami rynki - detaliczny rynek regulowany oraz detaliczny rynek Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) prowadzone przez GPW (na nich jednostką jest jedna obligacja) oraz ich odpowiedniki hurtowe pod wodzą BondSpot (tu jednostka ma wartość minimum 100 tys. zt). Taka architektura platformy pozwala na spore sprofilowanie pod kątem potrzeb uczestników rynku.

Podstawową różnicą pomiędzy rynkiem regulowanym, a ASO jest kwota wejścia". W przypadku pierwszego minimalna wartość nominalna obligacji musi wynosić 4 min zł, wejście na ASO nie obwarowane jest żadnym ograniczeniem kwotowym. Do tego dochodzą formalności - w obydwu przypadkach należy sporządzić memorandum tudzież prospekt emisyjny, jednak aby wejść na rynek regulowany, dokument ten musi zostać zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, co niewymagane jest w przypadku ASO.

Wejście w obligacyjny świat Catalyst rozpoczyna się ceremonią debiutu. To symboliczne zwieńczenie prac przygotowania pierwszej oferty publicznej, czyli kierowanej do grona szerszego niż 99 podmiotów i anonsowaną za pomocą giełdy. Proces rozpoczęcia aktywności na Catalyst zawiera się w czterech krokach: zgłoszenie, sporządzenie dokumentu informacyjnego (prospekt lub memorandum), zapisanie się na giełdę, przydział obligacji i wprowadzenie na Catalyst.

Pomimo tego, że procedura wejścia brzmi banalnie, rynek papierów dłużnych ma w dalszym ciągu marginalne znaczenie. Ze szkodą dla gospodarki, bowiem jako nadal rozwijająca się ekonomia cierpimy na niedostatek kapitału, którego braki skutecznie mogłyby wypełnić obligacje emitowane relatywnie wysoki koszt pozyskania kapitału na tym rynku i dosyć skomplikowane i kosztowne procesy przygotowawcze w tym zakresie.

Wszystkie bolączki Catalyst

Istnieje zatem bardzo duży potencjał dla rozwoju rynku obligacji nieskarbowych. Konieczność reform systemu obrotu papierami dłużnymi dostrzegają jednak zarówno uczestnicy rynku, jak i jego twórcy i koordynatorzy. Jacek Fotek, prezes zarządu BondSpot S.A., w rozmowie z Newserią sam wylicza konieczne modyfikacje. - Potrzeba kilku istotnych zmian, które będą w stanie w dłuższym terminie wspomóc płynność w tym segmencie - mówi Fotek - jednym z elementów jest odpowiedni dobór instrumentów finansowych. Tutaj przede wszystkim istotnym komponentem jest popularyzacja ergo zwiększenie emisji produktów o stałej stopie procentowej.

Kolejną bolączką jest rozmiar rynku niepozwalający na pełną aktywizację wielkoobrotowych" graczy. - Najwięksi emitenci wciąż narzekają, że polski rynek jest relatywnie płytki i że nie są w stanie wyemitować w takiej skali instrumentów dłużnych, jakie są potrzebne im do inherentnego rozwoju - wskazuje Jacek Fotek - Z kolei mniejsi emitenci, którzy odpowiadają za gros emisji w Polsce, czyli ci rzędu 10 min zł i poniżej, narzekają na

Problem wskazany przez prezesa BondSpot ma znamiona błędnego koła - wolumen rynku nie pozwala emitentom rozwinąć skrzydeł, z kolei wielcy gracze po stronie inwestorskiej nie angażują się intensywnie w segment obligacji, bo nie odpowiada im jego oferta. Środowisko inwestorów widzi także inny problem, który zniechęca potencjalnie zainteresowanych ulokowaniem środków w obligacjach - brak przejrzystości rynku. - Bardzo potrzebna jest popularyzacja i wzrost poziomu pokrycia ratingami emisji w Polsce - ocenia Jacek Fotek z BondSpot.

Wtóruje mu dr Kachniewski ze Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. - Pewnego rodzaju formą uporządkowania tego jest próba działalności agencji ratingu i analiz oraz przygotowania ratingów również dla tych mniejszych emitentów i mniejszych emisji obligacji - uważa dr Kachniewski - Nazywam to pewnego rodzaju volks-ratingiem i to rzeczywiście byłoby chyba dobre rozwiązanie, żeby każdy emitent w bardzo tani sposób mógł uzyskać taki rating. Uporządkowałoby to rynek i pozwoliłoby inwestorom na lepsze dopasowanie ich inwestycji do poziomu ryzyka.

Wszystkie bolączki rynku obrotu obligacji nieskarbowych zdają się być dokładnie zbadane i przemyślane przez jego twórców. Jeśli uporają się z niedoskonało-ściami, możemy spodziewać się rychłego zdynamizowania rozwoju segmentu doskonałego źródła finansowania, jakim są papiery dłużne, i przez podmioty inne niż Skarb Państwa. Tymczasem jedną z najbardziej popularnych inwestycji oszczędnościowych" są lokaty. - Mamy setki miliardów złotych, które leżą na lokatach o poziomie oprocentowania dużo niższym, niż historycznie był przyjmowany i akceptowany przez inwestorów - mówi agencji informacyjnej Newseria dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych - W związku z tym oni będą szukać innych form inwestowania, które będą dawały im większy zysk. Wydaje się, że rynek obligacji jest idealnym miejscem, gdzie te pieniądze mogłyby trafić - uważa dr Kachniewski.

Linki

https://gpwcatalyst.pl/o-rynku - garść informacji o rynku Catalyst w GPW

https://pl.wikipedia.org/wiki/LIBOR - co to jest LIBOR

https://www.getinbank.pl/blog/pl/2016/10/24/wibor-libor-dla-kogo-najwieksze-znaczenie/ - dobrze napisane o LIBOR (i WIBOR) ze strony dużego banku

https://pl.investing.com/rates-bonds/world-government-bonds - światowe notowania obligacji skarbowych

http://biznes.onet.pl/gielda/notowania/swiat/swiat_akcje,401,3,notowania-swiatowe-akcje.html - światowe notowania akcji

https://www.nyse.com/index - giełda NYSE

http://www.nasdaq.com - giełda NASDAQ

https://www.bondspot.pl/o_spolce - o BondSpot

http://seg.org.pl/pl/node/480 - dr Mirosław Kachniewski

Tak, bardzo mi zależy na tym, żeby moje zdjęcia były natural
 Oceń wpis
   

Tak, bardzo mi zależy na tym, żeby moje zdjęcia były naturalne. Mam wręcz obsesję na tym punkcie. Dlatego najbardziej lubię pracować z ludźmi, których już znam i bez tłumaczenia, sztucznego kreowania różnych sytuacji potrafię wyciągnąć z osoby portretowanej coś najprawdziwszego. I do tego estetyka vintage. Jest dziś ba rdzo popularna. Wkurza Cię ta moda ? A może przeciwnie? Dzięki niej Twoje zdjęcia jeszcze ba rdziej się podobają? Oj tak, estetyka vintage stała się już naprawdę bardzo nudna. Nie używam Instagramu i bardzo staram się nie używać już żółtego filtru na swoich zdjęciach (śmiech). Wszystko, co staje się modne zawsze mnie zniechęca. Niestety od takiej fotografii zaczynałam i ciężko teraz mi się od niej całkowicie odciąć. Bardzo l u bię serię Longboard Girls" - świetny klimat, śliczna i ba rdzo natura lna dziewczyna, a do tego jeździ Sonia Szóstak e na longboardzie, myślę - rewelacja! A później dowiedziałem się, że to po prostu modelka ... No tak, teraz ciężko znaleźć dziewczynę, która nie byłaby już w jakiejś agencji modelek. Takie czasy. Ale nie z każdą dziewczyną potrafię stworzyć taki klimat na zdjęciach. Często robię testy modelkom i potem chowam je do Estetyka vintage stała się już naprawdę nudna. Wszystko, co staje się modne zawsze mnie zniechęca. Niestety od takiej fotografii zaczynałam i ciężko teraz mi się od niej całkowicie odciąć Zdecydowanie bardziej lubię niekonwencjonalną fotografię madową. Nie bardzo interesują mnie też same ubrania, zdecydowanie bardziej wolę rozbierać do zdjęć niż ubierać" szuflady, bo najczęściej przydają się one tylko agencji, a do mojego portfolio nie pasują. Z tą dziewczyną było inaczej, od razu wyczułyśmy się nawzajem, złapałyśmy dobry kontakt i udało się stworzyć coś fajnego. Robisz trochę mody, a l e to n i e jest moda w stylu glamour. Nie znajdziemy wypieszczonych i pięknie wyedytowanych stylizacji. Ta ka estetyka Cię nie i nie rysuje? Nie interesuje mnie pod kątem tworzenia. Zdecydowanie bardziej lubię niekonwencjonalną fotografię modową, niż - tak jak powiedziałeś pięknie wyedytowaną". Nie bardzo interesują mnie też same ubrania, zdecydowanie bardziej wolę rozbierać do zdjęć niż ubierać (śmiech). Co nie znaczy, że zupełnie odcinam się od takiej fotografii. Jeśli dostaję ciekawe zlecenie, np. dla jakiegoś projektanta na sesję do zrobienia w studiu i jest na to fajny pomysł, to jak najbardziej chcę się tego podjąć - ale oczywiście też po swojemu, zachowując maksimum szczerości i naturalności podczas zdjęć. Skoro mówisz o rozbieraniu - czy między dwiema młodymi dziewczyna mi jest większa otwartość i zaufanie? Czy to kwestia profesjonalizmu i płeć nie ma żadnego znaczenia? Tak, myślę, że jest większa otwartość między dwoma kobietami. I zrozumienie. Dlatego dużo łatwiej im stworzyć wspólnie coś szczerego. Widać to świetnie w fotografiach artystki Ellen von Unwerth, która podczas zdjęć wyciąga z kobiet ich najbardziej zmysłową naturę. Zdjęcia są pełne erotyzmu ujętego jakby męskim okiem, a jednak tworzy je kobieta i robi to w naprawdę niezwykły sposób. Masz na koncie kilka okładek, co nie znaczy, że już zarabiasz. To są dalej propozycje sesji do portfolio"? Czy idą już za tym konkretne pieniądze? To drażliwy temat. Czasem są, a czasem trzeba zainwestować i włożyć w budżet sesji dwa razy więcej, niż wynosi honorarium. Najbardziej cieszę się, gdy uda mi się sprzedać odbitki do jakiejś kolekcji. W Polsce mamy mało kolekcjonerów fotografii, ale mam nadzieję, że z czasem się to zmieni. Co dalej ? Wiesz, co chcesz robić? Czy robisz swoje i czekasz, co będzie? Na razie czekam na koniec świata, który podobno ma być pojutrze. Potem zacznę się zastanawiać, co dalej.

Nowy załącznik do lolaty
 Oceń wpis
   

 Załącznik nr 2 do Postanowienia nr Korp/655/2011 
Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. 
z dnia 6 grudnia 2011 
Statut Obejmowania W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. 
LOKAT NEGOCJOWANYCH 
I. Definicje 
1. Bank  oznacza ING Bank Śląski S.A.; 
2. Podstawa Szacowania Procent  ilość dni w roku załatwiona na konieczności policzenia odsetek. Funduje 
się, że: (i) rok liczy 365 dni dla walut PLN, GBP oraz ZAR, a także (ii) rok liczy 360 dla każdych 
różnych walut znajdujących się w tabeli kursów dewiz zeznawanej przez Bank; 
3. Data Rozpoczęcia data, w której Klient oferuje Bankowi Kwotę Kapitału; 
4. Data Sprawy  dzień, w którym następuje koordynowanie pomiędzy Stronicami Parametrów; 
5. Data Przestania  data, w której Bank zwraca Konsumentowi Sumę Kapitału wraz z narosłymi 
odsetkami; 
6. Doradca - oznacza robotnika Banku obieranego do dotyków z Klientem 
7. Dzień Roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo nieograniczonych od 
roboty, w którym Bank prowadzi czynność bankową oraz, w przypadku Inwestycji w dewizy odrębnej aniżeli 
złote, w jakim centralne ośrodki finansowe w rejonu waluty, w oparciu o jaką sumowana jest dana 
Lokata, spełniają rozliczeń; 
8. Nabywca  oznacza Konsumenta Banku podawanego przez jednostkę Siatki Zbiorowej lub 
Departamentu Podróżnych Strategicznych z wyłączeniem banków krajowych, banków zagranicznych 
i instytucji kredytowych w pojmowaniach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Uprawnienie bankowe (Dz.U. z 
2002 r..Nr 72, poz. 665 z póżn. zm) bądź dokument legislacyjny, który ją przerobi albo zastąpi; 
9. Suma Kapitału  utrwalona przez Strony w Podarujecie Sprawie suma specyfików pieniężnych 
umieszczana przez Odbiorcy w Banku; 
10. Inwestycja Negocjowana, Inwestycja - określa sprawę polegającą na tłumaczeniu przez Nabywcę na 
właściwość Banku w Podarujecie Rozpoczęcia, ustalonej sumy specyfików pieniężnych prezentujących 
Sumę Kapitału, oraz na zwrocie przez Bank Konsumentowi w Dacie Zakończenia, zdobytej Kwoty 
Kapitału wraz z odpowiednimi odsetkami naliczonymi zgodnie z ustalaną Stopą Procentową; 
11. Parametry - znaczą detale i parametry sprawie, których uzgodnienie między Stronicami jest 
potrzebne, aby dotarło do zawarcia Inwestycje Negocjowanej, którymi są: (i) Data Rozpoczęcia, (ii) 
Data Przestania, (iii) waluta, (iv) Ilość Kapitału, (v) Stopa Procentowa; 
12. Uznanie  oznacza dokument sporządzony przez Bank, obejmujące uzgodnione między 
Klientem i Bankiem Parametry; 
13. Rachunek Bankowy, Rachunek  określa rachunek bankowy Klienta przewodzony przez Bank 
na bazie konwencji rachunku bankowego pomiędzy Bankiem a Klientem, wskazany przez 
Nabywcy w momencie uzgodnienia Parametrów,; 
14. Regulamin  oznacza niniejszy Statut niesienia w ING Banku Śląskim S.A. Inwestycyj 
Negocjowanych; 
15. Rata Procentowa  uporczywa stopa procentowa uzgodniona pomiędzy Stronami w Dacie Sprawy 
dla całkowitego sezonu odbywania się Inwestycji, wyrażana w procentach w porównaniu corocznym; 
16. Stronica  Klient lub Bank; 
17. Sprawa Obrażona  oznacza wszelaką Inwestycję w stosunku do której nastąpił traf 
ustalony w Punkcie VI.1.; 
18. Oderwanie Inwestycje  anulowanie Kwoty Kapitału przed Datą Zakończenia na wniosek Nabywcę 
zgodnie z trybem zaprezentowanym w Paragrafie IV.1. jak także pochwycenie jej w rezultacie funkcjonowania 
egzekucyjnego; 
19. Mianowanie  łączące rozkazanie Konsumenta uprawnionego do zamykania/oderwania Lokaty 
Negocjowanej wieloskładnikowe szosą telefoniczną, elektroniczną albo w odmienny koordynowany z Bankiem sposób, gwarantujące pewne i jednoznaczne zidentyfikowanie tożsamości Klienta jak również 
zatrzymanie poufności istoty tego Zajęcia; 
II. Wiązania Stron z podpisu zawarcia Inwestycje 
1. W Podarujecie Rozpoczęcia Odbiorca oprawiony jest przekazać na właściwość Banku Kwotę Kapitału, a w 
Dacie Zakończenia Bank oprawiony jest ocenić Rachunek Nabywcę Sumą Kapitału wraz z 
narosłymi od niej procentami naliczonymi zgodnie ze Stopą Procentową, od Daty Rozpoczęcia, 
włącznie z tym dniem, do Daty Zakończenia, z wykluczeniem tego dnia, z uwzględnieniem Podstawie 
Kalkulowania Odsetek. 
2. W Podarujecie Rozpoczęcia, do momentu rozliczenia sprawie, Konsument wiązany jest do posiadania 
na Rachunku medykamentów pieniężnych dopuszczających na dokonanie przez niego płatności Sumy 
Kapitału. 
3. Podczas mieszczenia Sprawie Klient wiązany jest poinformować Bank o Rachunku 
słusznym do rozliczenia Inwestycje. 
III. Zamykanie Lokaty Negocjowanej 
1. W zamiarze zawarcia Inwestycji Negocjowanej Konsument: 
a) kontaktuje się telefonicznie z Bankiem, w celu pakowania poprawnego Zarządzenia albo, 
b) kontaktuje się z Bankiem w celu pakowania umiejętnego Rozporządzenia, w inny, uprzednio 
koordynowany z Bankiem sposób. 
2. Lokata Negocjowana może być włączona w nastroju nazwanym w Paragrafie III.1 przez Konsumenta który: 
a) posiada zgodę Banku na obejmowanie Lokaty w tym nastroju; 
b) posiada Weksel; 
c) posiada na Rachunku leki na włączenie Lokaty w sumy nie niższej niż PLN 4 mln/USD 1 
mln/EUR 1 mln lub ekwiwalentu EUR 1 mln w odrębnych walutach koordynowanych z Bankiem, 
chyba że z Bankiem koordynowano inaczej; 
d) zestawił w tym zamiarze sprzęgające Zadanie włączenia Lokaty Negocjowanej, 
3. Dla Lokat Negocjowanych niesionych w trybie ustalonym w Artykule III.1 a) Lokatę uznaje się 
za włączoną po aprobacie przez Nabywcę Parametrów podanych w riposty na rozczłonkowane przez 
Odbiorcy Mianowanie, przez przymocowanego pracownika Banku 
4. Dla Inwestycyj Negocjowanych włączanych w trybie nazwanym w Paragrafie III.1 b) zwyczaj włączenia 
Inwestycje kwalifikują włączone pomiędzy Bankiem i Konsumentem zgodzie; 
5. Nabywca upoważnia Bank do obciążania Rachunku Ilością Kapitału, chyba że z Bankiem uzgodniono 
pozostały sposób scedowania Ilości Kapitału. 
6. Dla Lokat Negocjowanych obejmowanych w nastroju ustalonym w Artykule III.1 a) wszelka Strona ma 
upoważnienie rejestrować wiedzione konwersacji na elektronowych wehikułach danych. Dokonane 
rejestracje mogą konstytuować argument w przypadku wszczęcia jakiegokolwiek procedowania przed 
trybunałem dla ustalenia kontrowersyjnych istocie zespolonych z poszczególnymi sprawami; 
7. Bank może dokonać na Rachunku blokady Sumy Kapitału, jako konserwowanie wytworzenia 
oprawień Nabywcę. Asekurowanie to jest narzucane na sezon od momentu koordynowania przez 
Stronicy Parametrów, do czasu otrzymania przez Bank Ilości Kapitału. 
8. Bank przesyła Uznania za pośrednictwem listu normalnego, telefaksu lub za pośrednictwem 
układu bankowości internetowej ING BusinessOnLine, chyba że zgodności pomiędzy Bankiem a 
Konsumentem konstytuują inaczej. Potwierdzenia powierzane są nie w przyszłości niż następnego Dnia 
Roboczego po Podarujecie Sprawy na ostatni sławny Bankowi adres / faks wskazany przez Konsumenta. 
9. W wypadku sprawdzenia przez Odbiorcy wariancyj pomiędzy Parametrami zaakceptowanymi 
zgodnie z Punktami III.3.-III.4. a warunkami podanymi w Zatwierdzeniu, Odbiorca oprawiony jest 
skontaktować się z Bankiem najpóźniej do godz. 16:00 następującego Dnia Roboczego po dniu 
przyjęcia Zaświadczenia w zamiarze wyeksplikowania sprzeczce. Brak ograniczeń co do esencji 
Poświadczenia w tym terminie zważa się za zatwierdzenie przez Odbiorcy zgody esencji 
Uznania z uzgodnionymi Parametrami. W sytuacjach dyskusyjnych decydować będzie protokół 
rozmowy telefonicznej lub uzgodnień Parametrów dokonanych w innej postaci, o jakim mowa w 
Punkcie III 1 b). Wytworem powyższych wyznaczeń będzie nowatorskie Uznanie oznaczające uzgodnione Parametry. W przypadku nie zgłoszenia przez Nabywcę zatrzymań co do odkrywczego 
Zaświadczenia w terminie 1 Dnia Roboczego od jego zdobycia, uważa się je za kompatybilne z esencją 
uzgodnionych Parametrów . 
10. W celu wytłumaczenia wszelkich wątpliwości dotyczących Lokaty, na każdym etapie czynienia 
Nabywca kontaktuje się z przydatnym Konsultantem. 
IV. Oddzielenie Inwestycji 
1. Odbiorca w zamiarze zerwania Inwestycje awansuje zgodnie z zwyczajem, w jakim zawarł Lokatę tj.: 
a) kontaktuje się telefonicznie ze wskazanym robotnikiem Banku popełniając akuratne 
Rozporządzenie albo 
b) kontaktuje się z Bankiem w zamiarze pakowania Zajęcia ,w inny, poprzednio uzgodniony z Bankiem 
sposób; 
2. W przypadku Lokat Negocjowanych wyrywanych w nastroju ustalonym w Punkcie IV.1. Inwestycję 
uznaje się za oddzieloną po oddaniu wskazanemu podwładnemu Banku dyspozycji upokorzenia 
Inwestycje; 
3. Zerwanie Lokaty w wypadku zajęcia Inwestycje w skutku działania egzekucyjnego następuje z 
chwilą doręczenia Bankowi informowania o zajęciu wierzytelności wynikającej z Inwestycji. W tej 
sytuacji skręt Ilości Kapitału zostanie urzeczywistniany na rachunek wskazany przez organ 
egzekucyjny. 
4. W wypadku Upokorzenia Inwestycje oprocentowanie od Ilości Kapitału nie jest naliczane. 
5. W sytuacji Upokorzenia Inwestycji, Bank zrealizuje dyspozycję zwrotu Sumy Kapitału nie w przyszłości niż 
drugiego Dnia Roboczego od dnia Oderwania Inwestycji. 
6. W przypadku zdjęcia Inwestycji Bank wysyła akt będący uznaniem oddzielenia Lokaty za 
pośrednictwem listu naturalnego, telefaksu lub za pośrednictwem ustroju bankowości internetowej 
ING BusinessOnLine, chyba że ugodzie pomiędzy Bankiem a Klientem konstytuują inaczej. 
Przyznanie oderwania Lokaty delegowane jest nie następnie aniżeli następującego Dnia Roboczego po 
podarujecie oderwania Inwestycji na ostatni znakomity Bankowi adres / faks wskazany przez Odbiorcy; 
V. Zaryzykowania z nagłówka zawarcia Inwestycje 
1. W związku z włączeniem Inwestycji należy sumować się z wystapieniem ryzyka operatywnego 
liczącego na ewentualności zdarzenia defektów organizmów, błędów ludzkich albo defektów w 
rozkazywaniach, mających pośredni lub bezpośredni autorytet na termin, wartość lub sposób rozliczenia 
włączonej Lokaty. 
2. Ponadto przy mieszczeniu Inwestycji należy wziąć pod uwagę ryzyko rynkowe powstające z 
niezbawiennych przeróbek pułapu wartości przyrządu podstawowego lub istniejącego wyrobem deficytu 
płynności rynku. Zaleta indywidualnych Parametrów kwalifikowana jest na moment zawarcia Lokaty 
(w Podarujecie Transakcji) i w czasie jej trwania realne są metamorfozy cenie parametrów otoczenia 
rynkowego. 
VI. Potęga wyższa 
1. Za Energię Lepszą Stronicy zezwalają następne wydarzenie wywołujące sekwencyjną niemożliwość 
świadczenia (art. 475 i 495 Kodeksu cywilnego): 
a) zauważalne, powierzchowne zdarzenie, jakiego Witryny nie potrafiły przewidzieć, nie potrafiły 
unikać, ani mu zapobiec, zapobiegające obu Stronicom albo jednej ze Stronic wykonanie 
którejkolwiek sprawy zawartej na bazie Statutu przez czas co najmniej 3 dni 
kalendarzowych, 
b) zewnętrzne wydarzenie, polegające na metamorfozie nakazów prawa lub ich pętającej wykładni, 
wywołujące że Lokata zawarta na podstawie Regulaminu stanie się nienewralgiczna z siły prawa, 
albo stworzenie Inwestycje wywołałoby wkroczenie przez Witrynę ważnych nakazów 
uprawnienia. 
2. W wypadku zaistnienia wydarzenia mającego charakter Siły Lepszej Stronicy podejmą negocjacje 
mające na celu koordynowanie odkrywczych warunków Sprawy Urażonych w taki sposób, by przestały 
być Sprawami Wzruszonymi albo zawarcie prekursorskich sprawy zaopatrujących Sprawy 
Wzruszone. Jeśli Strony w przeciągu 7 Dni Roboczych, od dnia zdarzenia incydenty mającego charakter Moce Wyższej nie koordynują odkrywczychwarunków Sprawie Ukłutych lub nie zawrą 
świeżych sprawie substytuujących Sprawy Zranione, Sprawy Skaleczone uciekają ze 
rezultatem na dzień zdarzenia zdarzenia mającego charakter Wytrzymałości Lepszej; 
VII. Zapowiedzenia i zapewnienia 
1. Odbiorca ogłasza i zapewnia Bank, że: 
a) dla włączenia, zapewnienia korespondencji z uprawnieniem, oraz wykonania przez Klienta Inwestycji nie jest 
zmuszana akceptacja ani pozwolenie jakiegokolwiek narządu administracji narodowej ani drugiej 
grupa trzeciej, poza tymi, które pozostały godne zdobyte i pozostają w mocy; 
b) włączenie i spełnienie Inwestycje nie jest kontradyktoryczne z (i) zarządzeniami jego dokumentów 
założycielskich jak również zgody, których jest witryną albo jakim podlega oraz (ii) regulaminami uprawnienia, 
rezolucjami porządkowymi, twierdzeniami sądów lub pozostałych narządów przewagi urzędowej, 
które dotyczą Klienta albo jakiejkolwiek części jego majątku; 
c) zaznajomił się i zaakceptował Regulamin i jest spontaniczny niebezpieczeństwa zespolonego z zamykaniem 
Inwestycyj, 
d) działa na osobisty weksel i podejmuje własne, niepodległe decyzje co do włączenia i 
wykonania Inwestycji, a także co do tego, czy zawarta Lokata jest dla niego pomyślna, w 
oparciu o osobiste rozeznanie a także dokonane analizy, a także rady swoich doradców wedle 
swojego pozwolenia, 
e) otrzymuje do misyj, że Bank nie świadczy doradztwa w połączeniu z Lokatami, ani nie 
udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych albo rekomendacji co do zawarcia Lokaty; 
jakiekolwiek przekazane przez Bank dane albo objaśnienia dotyczące warunków Lokaty nie 
stanowią porady inwestycyjnej albo rekomendacji co do zawarcia Inwestycji, 
f) przed zawarciem Inwestycji rozważy, nie opierając się na informacjach powierzonych przez 
Bank, wszelakie niebezpieczeństwa z nią wiązane, w szczególności przedsięwzięcia rynkowe, prawne, podatkowe i 
rachunkowe, a także potencjalne straty, mogące powstawać z zawartych Inwestycyj; 
g) częstuje do misyj, że Bank nie ponosi odpowiedzialności za straty Odbiorcy 
wywołane przeróbką czynników rynkowych, w szczególności połączone ze deformacjami stóp 
procentowych; 
h) nie uzyskał od Banku żadnej gwarancji lub twierdzenia, co do wypatrywanych wytworów Lokat; 
2. Klient wyraża zgodę, że wyznania i ubezpieczenia ładowane z Artykułem VII.1 powyżej będą 
opiniowane za powtórzone przez Odbiorcy w dniu wszelkiej odmiany Przepisu jak również w dniu zawarcia 
wszelakiej Inwestycje. 
VIII. Poprawki Statutu 
1. Regulamin udostępnia się Nabywcom w sposób zwyczajowo zapożyczony w Banku; 
2. Bank ustanawia sobie prawo transformacje Statutu; O każdej odmianie Statutu Konsument jest 
zawiadamiany w sposób zwyczajowo zapożyczony w Banku. 
3. Inaugurując metamorfozy w zarządzeniach Regulaminu, Bank wypowiada w części adekwatne 
postanawiania Nakazu, komunikując Nabywcom wiadomości o rozpoczynanych modyfikacjach. Termin 
anulowania wynosi 14 dni od daty doręczenia informacji o uruchomionych modyfikacjach. 
4. Jeśli w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji o osiedlanych deformacjach Konsument nie złoży 
biurowego państwa, iż nie przyjmuje odmian, zmieniony Przepis mniema się za przyznany i 
bieżący Nabywcę od 15 dnia po doręczeniu informacji o uruchomionych przemianach. 
5. Poprawki do Przepisu nie posiadają wdrożenia do Inwestycyj, które zostały zawarte przed datą 
wkroczenia deformacji do Nakazu i jakich Data Przestania przypada po dniu wstąpienia 
deformacji. 
IX. Postanowienia końcowe 
1. Bank w wyjątkowych, osobnych, przypadkach może wysłowić ugodę na sposób 
działania Inwestycji na warunkach odrębnych aniżeli ustalono to w Przepisie; 2. Wszelkie awiza Banku do Konsumenta rządzone są przez Bank na ostatni znakomity Bankowi 
adres wskazany przez Klienta, ze wynikiem korporacyjnym doręczonego ogłoszenia; 
3. W materiach nie uporządkowanych w Nakazie zastosowanie mają akuratne rozkazy uprawnienia, 
a w szczególności Uprawnienie bankowe, Upoważnienie dewizowe i Kodeks uprzejmy; 
4. Statut wchodzi w żywota z dniem ustalonym w Postanowieniu Prezesa Komitetu ING Banku 
Śląskiego S.A. inaugurującym Przepis.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |