Tak, bardzo mi zależy na tym, żeby moje zdjęcia były natural
 Oceń wpis
   

Tak, bardzo mi zależy na tym, żeby moje zdjęcia były naturalne. Mam wręcz obsesję na tym punkcie. Dlatego najbardziej lubię pracować z ludźmi, których już znam i bez tłumaczenia, sztucznego kreowania różnych sytuacji potrafię wyciągnąć z osoby portretowanej coś najprawdziwszego. I do tego estetyka vintage. Jest dziś ba rdzo popularna. Wkurza Cię ta moda ? A może przeciwnie? Dzięki niej Twoje zdjęcia jeszcze ba rdziej się podobają? Oj tak, estetyka vintage stała się już naprawdę bardzo nudna. Nie używam Instagramu i bardzo staram się nie używać już żółtego filtru na swoich zdjęciach (śmiech). Wszystko, co staje się modne zawsze mnie zniechęca. Niestety od takiej fotografii zaczynałam i ciężko teraz mi się od niej całkowicie odciąć. Bardzo l u bię serię Longboard Girls" - świetny klimat, śliczna i ba rdzo natura lna dziewczyna, a do tego jeździ Sonia Szóstak e na longboardzie, myślę - rewelacja! A później dowiedziałem się, że to po prostu modelka ... No tak, teraz ciężko znaleźć dziewczynę, która nie byłaby już w jakiejś agencji modelek. Takie czasy. Ale nie z każdą dziewczyną potrafię stworzyć taki klimat na zdjęciach. Często robię testy modelkom i potem chowam je do Estetyka vintage stała się już naprawdę nudna. Wszystko, co staje się modne zawsze mnie zniechęca. Niestety od takiej fotografii zaczynałam i ciężko teraz mi się od niej całkowicie odciąć Zdecydowanie bardziej lubię niekonwencjonalną fotografię madową. Nie bardzo interesują mnie też same ubrania, zdecydowanie bardziej wolę rozbierać do zdjęć niż ubierać" szuflady, bo najczęściej przydają się one tylko agencji, a do mojego portfolio nie pasują. Z tą dziewczyną było inaczej, od razu wyczułyśmy się nawzajem, złapałyśmy dobry kontakt i udało się stworzyć coś fajnego. Robisz trochę mody, a l e to n i e jest moda w stylu glamour. Nie znajdziemy wypieszczonych i pięknie wyedytowanych stylizacji. Ta ka estetyka Cię nie i nie rysuje? Nie interesuje mnie pod kątem tworzenia. Zdecydowanie bardziej lubię niekonwencjonalną fotografię modową, niż - tak jak powiedziałeś pięknie wyedytowaną". Nie bardzo interesują mnie też same ubrania, zdecydowanie bardziej wolę rozbierać do zdjęć niż ubierać (śmiech). Co nie znaczy, że zupełnie odcinam się od takiej fotografii. Jeśli dostaję ciekawe zlecenie, np. dla jakiegoś projektanta na sesję do zrobienia w studiu i jest na to fajny pomysł, to jak najbardziej chcę się tego podjąć - ale oczywiście też po swojemu, zachowując maksimum szczerości i naturalności podczas zdjęć. Skoro mówisz o rozbieraniu - czy między dwiema młodymi dziewczyna mi jest większa otwartość i zaufanie? Czy to kwestia profesjonalizmu i płeć nie ma żadnego znaczenia? Tak, myślę, że jest większa otwartość między dwoma kobietami. I zrozumienie. Dlatego dużo łatwiej im stworzyć wspólnie coś szczerego. Widać to świetnie w fotografiach artystki Ellen von Unwerth, która podczas zdjęć wyciąga z kobiet ich najbardziej zmysłową naturę. Zdjęcia są pełne erotyzmu ujętego jakby męskim okiem, a jednak tworzy je kobieta i robi to w naprawdę niezwykły sposób. Masz na koncie kilka okładek, co nie znaczy, że już zarabiasz. To są dalej propozycje sesji do portfolio"? Czy idą już za tym konkretne pieniądze? To drażliwy temat. Czasem są, a czasem trzeba zainwestować i włożyć w budżet sesji dwa razy więcej, niż wynosi honorarium. Najbardziej cieszę się, gdy uda mi się sprzedać odbitki do jakiejś kolekcji. W Polsce mamy mało kolekcjonerów fotografii, ale mam nadzieję, że z czasem się to zmieni. Co dalej ? Wiesz, co chcesz robić? Czy robisz swoje i czekasz, co będzie? Na razie czekam na koniec świata, który podobno ma być pojutrze. Potem zacznę się zastanawiać, co dalej.

Nowy załącznik do lolaty
 Oceń wpis
   

 Załącznik nr 2 do Postanowienia nr Korp/655/2011 
Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. 
z dnia 6 grudnia 2011 
Statut Obejmowania W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. 
LOKAT NEGOCJOWANYCH 
I. Definicje 
1. Bank  oznacza ING Bank Śląski S.A.; 
2. Podstawa Szacowania Procent  ilość dni w roku załatwiona na konieczności policzenia odsetek. Funduje 
się, że: (i) rok liczy 365 dni dla walut PLN, GBP oraz ZAR, a także (ii) rok liczy 360 dla każdych 
różnych walut znajdujących się w tabeli kursów dewiz zeznawanej przez Bank; 
3. Data Rozpoczęcia data, w której Klient oferuje Bankowi Kwotę Kapitału; 
4. Data Sprawy  dzień, w którym następuje koordynowanie pomiędzy Stronicami Parametrów; 
5. Data Przestania  data, w której Bank zwraca Konsumentowi Sumę Kapitału wraz z narosłymi 
odsetkami; 
6. Doradca - oznacza robotnika Banku obieranego do dotyków z Klientem 
7. Dzień Roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo nieograniczonych od 
roboty, w którym Bank prowadzi czynność bankową oraz, w przypadku Inwestycji w dewizy odrębnej aniżeli 
złote, w jakim centralne ośrodki finansowe w rejonu waluty, w oparciu o jaką sumowana jest dana 
Lokata, spełniają rozliczeń; 
8. Nabywca  oznacza Konsumenta Banku podawanego przez jednostkę Siatki Zbiorowej lub 
Departamentu Podróżnych Strategicznych z wyłączeniem banków krajowych, banków zagranicznych 
i instytucji kredytowych w pojmowaniach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Uprawnienie bankowe (Dz.U. z 
2002 r..Nr 72, poz. 665 z póżn. zm) bądź dokument legislacyjny, który ją przerobi albo zastąpi; 
9. Suma Kapitału  utrwalona przez Strony w Podarujecie Sprawie suma specyfików pieniężnych 
umieszczana przez Odbiorcy w Banku; 
10. Inwestycja Negocjowana, Inwestycja - określa sprawę polegającą na tłumaczeniu przez Nabywcę na 
właściwość Banku w Podarujecie Rozpoczęcia, ustalonej sumy specyfików pieniężnych prezentujących 
Sumę Kapitału, oraz na zwrocie przez Bank Konsumentowi w Dacie Zakończenia, zdobytej Kwoty 
Kapitału wraz z odpowiednimi odsetkami naliczonymi zgodnie z ustalaną Stopą Procentową; 
11. Parametry - znaczą detale i parametry sprawie, których uzgodnienie między Stronicami jest 
potrzebne, aby dotarło do zawarcia Inwestycje Negocjowanej, którymi są: (i) Data Rozpoczęcia, (ii) 
Data Przestania, (iii) waluta, (iv) Ilość Kapitału, (v) Stopa Procentowa; 
12. Uznanie  oznacza dokument sporządzony przez Bank, obejmujące uzgodnione między 
Klientem i Bankiem Parametry; 
13. Rachunek Bankowy, Rachunek  określa rachunek bankowy Klienta przewodzony przez Bank 
na bazie konwencji rachunku bankowego pomiędzy Bankiem a Klientem, wskazany przez 
Nabywcy w momencie uzgodnienia Parametrów,; 
14. Regulamin  oznacza niniejszy Statut niesienia w ING Banku Śląskim S.A. Inwestycyj 
Negocjowanych; 
15. Rata Procentowa  uporczywa stopa procentowa uzgodniona pomiędzy Stronami w Dacie Sprawy 
dla całkowitego sezonu odbywania się Inwestycji, wyrażana w procentach w porównaniu corocznym; 
16. Stronica  Klient lub Bank; 
17. Sprawa Obrażona  oznacza wszelaką Inwestycję w stosunku do której nastąpił traf 
ustalony w Punkcie VI.1.; 
18. Oderwanie Inwestycje  anulowanie Kwoty Kapitału przed Datą Zakończenia na wniosek Nabywcę 
zgodnie z trybem zaprezentowanym w Paragrafie IV.1. jak także pochwycenie jej w rezultacie funkcjonowania 
egzekucyjnego; 
19. Mianowanie  łączące rozkazanie Konsumenta uprawnionego do zamykania/oderwania Lokaty 
Negocjowanej wieloskładnikowe szosą telefoniczną, elektroniczną albo w odmienny koordynowany z Bankiem sposób, gwarantujące pewne i jednoznaczne zidentyfikowanie tożsamości Klienta jak również 
zatrzymanie poufności istoty tego Zajęcia; 
II. Wiązania Stron z podpisu zawarcia Inwestycje 
1. W Podarujecie Rozpoczęcia Odbiorca oprawiony jest przekazać na właściwość Banku Kwotę Kapitału, a w 
Dacie Zakończenia Bank oprawiony jest ocenić Rachunek Nabywcę Sumą Kapitału wraz z 
narosłymi od niej procentami naliczonymi zgodnie ze Stopą Procentową, od Daty Rozpoczęcia, 
włącznie z tym dniem, do Daty Zakończenia, z wykluczeniem tego dnia, z uwzględnieniem Podstawie 
Kalkulowania Odsetek. 
2. W Podarujecie Rozpoczęcia, do momentu rozliczenia sprawie, Konsument wiązany jest do posiadania 
na Rachunku medykamentów pieniężnych dopuszczających na dokonanie przez niego płatności Sumy 
Kapitału. 
3. Podczas mieszczenia Sprawie Klient wiązany jest poinformować Bank o Rachunku 
słusznym do rozliczenia Inwestycje. 
III. Zamykanie Lokaty Negocjowanej 
1. W zamiarze zawarcia Inwestycji Negocjowanej Konsument: 
a) kontaktuje się telefonicznie z Bankiem, w celu pakowania poprawnego Zarządzenia albo, 
b) kontaktuje się z Bankiem w celu pakowania umiejętnego Rozporządzenia, w inny, uprzednio 
koordynowany z Bankiem sposób. 
2. Lokata Negocjowana może być włączona w nastroju nazwanym w Paragrafie III.1 przez Konsumenta który: 
a) posiada zgodę Banku na obejmowanie Lokaty w tym nastroju; 
b) posiada Weksel; 
c) posiada na Rachunku leki na włączenie Lokaty w sumy nie niższej niż PLN 4 mln/USD 1 
mln/EUR 1 mln lub ekwiwalentu EUR 1 mln w odrębnych walutach koordynowanych z Bankiem, 
chyba że z Bankiem koordynowano inaczej; 
d) zestawił w tym zamiarze sprzęgające Zadanie włączenia Lokaty Negocjowanej, 
3. Dla Lokat Negocjowanych niesionych w trybie ustalonym w Artykule III.1 a) Lokatę uznaje się 
za włączoną po aprobacie przez Nabywcę Parametrów podanych w riposty na rozczłonkowane przez 
Odbiorcy Mianowanie, przez przymocowanego pracownika Banku 
4. Dla Inwestycyj Negocjowanych włączanych w trybie nazwanym w Paragrafie III.1 b) zwyczaj włączenia 
Inwestycje kwalifikują włączone pomiędzy Bankiem i Konsumentem zgodzie; 
5. Nabywca upoważnia Bank do obciążania Rachunku Ilością Kapitału, chyba że z Bankiem uzgodniono 
pozostały sposób scedowania Ilości Kapitału. 
6. Dla Lokat Negocjowanych obejmowanych w nastroju ustalonym w Artykule III.1 a) wszelka Strona ma 
upoważnienie rejestrować wiedzione konwersacji na elektronowych wehikułach danych. Dokonane 
rejestracje mogą konstytuować argument w przypadku wszczęcia jakiegokolwiek procedowania przed 
trybunałem dla ustalenia kontrowersyjnych istocie zespolonych z poszczególnymi sprawami; 
7. Bank może dokonać na Rachunku blokady Sumy Kapitału, jako konserwowanie wytworzenia 
oprawień Nabywcę. Asekurowanie to jest narzucane na sezon od momentu koordynowania przez 
Stronicy Parametrów, do czasu otrzymania przez Bank Ilości Kapitału. 
8. Bank przesyła Uznania za pośrednictwem listu normalnego, telefaksu lub za pośrednictwem 
układu bankowości internetowej ING BusinessOnLine, chyba że zgodności pomiędzy Bankiem a 
Konsumentem konstytuują inaczej. Potwierdzenia powierzane są nie w przyszłości niż następnego Dnia 
Roboczego po Podarujecie Sprawy na ostatni sławny Bankowi adres / faks wskazany przez Konsumenta. 
9. W wypadku sprawdzenia przez Odbiorcy wariancyj pomiędzy Parametrami zaakceptowanymi 
zgodnie z Punktami III.3.-III.4. a warunkami podanymi w Zatwierdzeniu, Odbiorca oprawiony jest 
skontaktować się z Bankiem najpóźniej do godz. 16:00 następującego Dnia Roboczego po dniu 
przyjęcia Zaświadczenia w zamiarze wyeksplikowania sprzeczce. Brak ograniczeń co do esencji 
Poświadczenia w tym terminie zważa się za zatwierdzenie przez Odbiorcy zgody esencji 
Uznania z uzgodnionymi Parametrami. W sytuacjach dyskusyjnych decydować będzie protokół 
rozmowy telefonicznej lub uzgodnień Parametrów dokonanych w innej postaci, o jakim mowa w 
Punkcie III 1 b). Wytworem powyższych wyznaczeń będzie nowatorskie Uznanie oznaczające uzgodnione Parametry. W przypadku nie zgłoszenia przez Nabywcę zatrzymań co do odkrywczego 
Zaświadczenia w terminie 1 Dnia Roboczego od jego zdobycia, uważa się je za kompatybilne z esencją 
uzgodnionych Parametrów . 
10. W celu wytłumaczenia wszelkich wątpliwości dotyczących Lokaty, na każdym etapie czynienia 
Nabywca kontaktuje się z przydatnym Konsultantem. 
IV. Oddzielenie Inwestycji 
1. Odbiorca w zamiarze zerwania Inwestycje awansuje zgodnie z zwyczajem, w jakim zawarł Lokatę tj.: 
a) kontaktuje się telefonicznie ze wskazanym robotnikiem Banku popełniając akuratne 
Rozporządzenie albo 
b) kontaktuje się z Bankiem w zamiarze pakowania Zajęcia ,w inny, poprzednio uzgodniony z Bankiem 
sposób; 
2. W przypadku Lokat Negocjowanych wyrywanych w nastroju ustalonym w Punkcie IV.1. Inwestycję 
uznaje się za oddzieloną po oddaniu wskazanemu podwładnemu Banku dyspozycji upokorzenia 
Inwestycje; 
3. Zerwanie Lokaty w wypadku zajęcia Inwestycje w skutku działania egzekucyjnego następuje z 
chwilą doręczenia Bankowi informowania o zajęciu wierzytelności wynikającej z Inwestycji. W tej 
sytuacji skręt Ilości Kapitału zostanie urzeczywistniany na rachunek wskazany przez organ 
egzekucyjny. 
4. W wypadku Upokorzenia Inwestycje oprocentowanie od Ilości Kapitału nie jest naliczane. 
5. W sytuacji Upokorzenia Inwestycji, Bank zrealizuje dyspozycję zwrotu Sumy Kapitału nie w przyszłości niż 
drugiego Dnia Roboczego od dnia Oderwania Inwestycji. 
6. W przypadku zdjęcia Inwestycji Bank wysyła akt będący uznaniem oddzielenia Lokaty za 
pośrednictwem listu naturalnego, telefaksu lub za pośrednictwem ustroju bankowości internetowej 
ING BusinessOnLine, chyba że ugodzie pomiędzy Bankiem a Klientem konstytuują inaczej. 
Przyznanie oderwania Lokaty delegowane jest nie następnie aniżeli następującego Dnia Roboczego po 
podarujecie oderwania Inwestycji na ostatni znakomity Bankowi adres / faks wskazany przez Odbiorcy; 
V. Zaryzykowania z nagłówka zawarcia Inwestycje 
1. W związku z włączeniem Inwestycji należy sumować się z wystapieniem ryzyka operatywnego 
liczącego na ewentualności zdarzenia defektów organizmów, błędów ludzkich albo defektów w 
rozkazywaniach, mających pośredni lub bezpośredni autorytet na termin, wartość lub sposób rozliczenia 
włączonej Lokaty. 
2. Ponadto przy mieszczeniu Inwestycji należy wziąć pod uwagę ryzyko rynkowe powstające z 
niezbawiennych przeróbek pułapu wartości przyrządu podstawowego lub istniejącego wyrobem deficytu 
płynności rynku. Zaleta indywidualnych Parametrów kwalifikowana jest na moment zawarcia Lokaty 
(w Podarujecie Transakcji) i w czasie jej trwania realne są metamorfozy cenie parametrów otoczenia 
rynkowego. 
VI. Potęga wyższa 
1. Za Energię Lepszą Stronicy zezwalają następne wydarzenie wywołujące sekwencyjną niemożliwość 
świadczenia (art. 475 i 495 Kodeksu cywilnego): 
a) zauważalne, powierzchowne zdarzenie, jakiego Witryny nie potrafiły przewidzieć, nie potrafiły 
unikać, ani mu zapobiec, zapobiegające obu Stronicom albo jednej ze Stronic wykonanie 
którejkolwiek sprawy zawartej na bazie Statutu przez czas co najmniej 3 dni 
kalendarzowych, 
b) zewnętrzne wydarzenie, polegające na metamorfozie nakazów prawa lub ich pętającej wykładni, 
wywołujące że Lokata zawarta na podstawie Regulaminu stanie się nienewralgiczna z siły prawa, 
albo stworzenie Inwestycje wywołałoby wkroczenie przez Witrynę ważnych nakazów 
uprawnienia. 
2. W wypadku zaistnienia wydarzenia mającego charakter Siły Lepszej Stronicy podejmą negocjacje 
mające na celu koordynowanie odkrywczych warunków Sprawy Urażonych w taki sposób, by przestały 
być Sprawami Wzruszonymi albo zawarcie prekursorskich sprawy zaopatrujących Sprawy 
Wzruszone. Jeśli Strony w przeciągu 7 Dni Roboczych, od dnia zdarzenia incydenty mającego charakter Moce Wyższej nie koordynują odkrywczychwarunków Sprawie Ukłutych lub nie zawrą 
świeżych sprawie substytuujących Sprawy Zranione, Sprawy Skaleczone uciekają ze 
rezultatem na dzień zdarzenia zdarzenia mającego charakter Wytrzymałości Lepszej; 
VII. Zapowiedzenia i zapewnienia 
1. Odbiorca ogłasza i zapewnia Bank, że: 
a) dla włączenia, zapewnienia korespondencji z uprawnieniem, oraz wykonania przez Klienta Inwestycji nie jest 
zmuszana akceptacja ani pozwolenie jakiegokolwiek narządu administracji narodowej ani drugiej 
grupa trzeciej, poza tymi, które pozostały godne zdobyte i pozostają w mocy; 
b) włączenie i spełnienie Inwestycje nie jest kontradyktoryczne z (i) zarządzeniami jego dokumentów 
założycielskich jak również zgody, których jest witryną albo jakim podlega oraz (ii) regulaminami uprawnienia, 
rezolucjami porządkowymi, twierdzeniami sądów lub pozostałych narządów przewagi urzędowej, 
które dotyczą Klienta albo jakiejkolwiek części jego majątku; 
c) zaznajomił się i zaakceptował Regulamin i jest spontaniczny niebezpieczeństwa zespolonego z zamykaniem 
Inwestycyj, 
d) działa na osobisty weksel i podejmuje własne, niepodległe decyzje co do włączenia i 
wykonania Inwestycji, a także co do tego, czy zawarta Lokata jest dla niego pomyślna, w 
oparciu o osobiste rozeznanie a także dokonane analizy, a także rady swoich doradców wedle 
swojego pozwolenia, 
e) otrzymuje do misyj, że Bank nie świadczy doradztwa w połączeniu z Lokatami, ani nie 
udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych albo rekomendacji co do zawarcia Lokaty; 
jakiekolwiek przekazane przez Bank dane albo objaśnienia dotyczące warunków Lokaty nie 
stanowią porady inwestycyjnej albo rekomendacji co do zawarcia Inwestycji, 
f) przed zawarciem Inwestycji rozważy, nie opierając się na informacjach powierzonych przez 
Bank, wszelakie niebezpieczeństwa z nią wiązane, w szczególności przedsięwzięcia rynkowe, prawne, podatkowe i 
rachunkowe, a także potencjalne straty, mogące powstawać z zawartych Inwestycyj; 
g) częstuje do misyj, że Bank nie ponosi odpowiedzialności za straty Odbiorcy 
wywołane przeróbką czynników rynkowych, w szczególności połączone ze deformacjami stóp 
procentowych; 
h) nie uzyskał od Banku żadnej gwarancji lub twierdzenia, co do wypatrywanych wytworów Lokat; 
2. Klient wyraża zgodę, że wyznania i ubezpieczenia ładowane z Artykułem VII.1 powyżej będą 
opiniowane za powtórzone przez Odbiorcy w dniu wszelkiej odmiany Przepisu jak również w dniu zawarcia 
wszelakiej Inwestycje. 
VIII. Poprawki Statutu 
1. Regulamin udostępnia się Nabywcom w sposób zwyczajowo zapożyczony w Banku; 
2. Bank ustanawia sobie prawo transformacje Statutu; O każdej odmianie Statutu Konsument jest 
zawiadamiany w sposób zwyczajowo zapożyczony w Banku. 
3. Inaugurując metamorfozy w zarządzeniach Regulaminu, Bank wypowiada w części adekwatne 
postanawiania Nakazu, komunikując Nabywcom wiadomości o rozpoczynanych modyfikacjach. Termin 
anulowania wynosi 14 dni od daty doręczenia informacji o uruchomionych modyfikacjach. 
4. Jeśli w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji o osiedlanych deformacjach Konsument nie złoży 
biurowego państwa, iż nie przyjmuje odmian, zmieniony Przepis mniema się za przyznany i 
bieżący Nabywcę od 15 dnia po doręczeniu informacji o uruchomionych przemianach. 
5. Poprawki do Przepisu nie posiadają wdrożenia do Inwestycyj, które zostały zawarte przed datą 
wkroczenia deformacji do Nakazu i jakich Data Przestania przypada po dniu wstąpienia 
deformacji. 
IX. Postanowienia końcowe 
1. Bank w wyjątkowych, osobnych, przypadkach może wysłowić ugodę na sposób 
działania Inwestycji na warunkach odrębnych aniżeli ustalono to w Przepisie; 2. Wszelkie awiza Banku do Konsumenta rządzone są przez Bank na ostatni znakomity Bankowi 
adres wskazany przez Klienta, ze wynikiem korporacyjnym doręczonego ogłoszenia; 
3. W materiach nie uporządkowanych w Nakazie zastosowanie mają akuratne rozkazy uprawnienia, 
a w szczególności Uprawnienie bankowe, Upoważnienie dewizowe i Kodeks uprzejmy; 
4. Statut wchodzi w żywota z dniem ustalonym w Postanowieniu Prezesa Komitetu ING Banku 
Śląskiego S.A. inaugurującym Przepis.

Nowa lokata i jej zasady
 Oceń wpis
   

Rejestr Istoty 
Wydział I Zarządzenia Publiczne .................................................................... 1 
Przedziałek 1 Towar Regulaminu i definicje .................................................... 1 
Rozbiór 2 Przeznaczenie rachunku ....................................................................... 1 
DZIAŁ II Konwencja RACHUNKU Inwestycje .............................................................. 1 
Odjazd 1 Włączenie zgodności i otwarcie rachunku inwestycji .......................... 1 
Podział 2 Oprocentowanie medykamentów pieniężnych na rachunku 
inwestycje ..................................................................................................................................... 2 
Przedziałek 3 Prawo do nakazywania rachunkiem inwestycji .... 3 
Oddział III Taksówka, Odmiany Decydowań Opłacie LUB 
REGULAMINU .................................................................................................................... 4 
Rozdział 1 Reguły pobierania taryf i prowizji ................................................ 4 
Przedziałek 2 Odmiana postanawiań Regulaminu lub Taksówki ........................... 4 
DZIAŁ IV Wyjście Zgody RACHUNKU LOKATY ........................... 4 
Przedziałek 1. Wyrażenie ugodzie rachunku inwestycje .................................. 4 
Odjazd 2 Oddzielenie rachunku inwestycje ................................................................. 4 
Odcinek V Zarządzenia Ostateczne .............................................................. 4 
Podział 1. Nastrój zgłaszania i analizowania reklamacji ............................. 4 
Podział 2 Inne zarządzenia ................................................................................ 5 
Oddział I 
Rozporządzenia Powszechne 
Rozdział 1 
Artykuł Regulaminu i definicje 
§ 1. § 1.§ 1. § 1. 
1. Nakaz rachunków szybkich inwestycyj oszczędnych 
w walucie polskiej i w dewizach wymienialnych w PKO Banku 
Polskim SA, zwany dalej Nakazem, oznacza warunki 
rozwierania, kierowania i zagradzania weksli szybkich 
inwestycyj oszczędnościowych w dewizie polskiej i w walutach 
wymienialnych w PKO Banku Polskim SA nazwanych 
w Regulaminie. 
2. W obrębie reguł i rodzaju realizacji rozliczeń pieniężnych 
w PKO Banku Polskim SA użyje się Przepis rozliczeń 
pieniężnych w obrocie wewnętrznym w PKO Banku Polskim SA. 
§ 2. § 2.§ 2. § 2. 
Stosowane w Przepisie określenia notują: 
1. filia PKO Banku Polskiego SA KO Banku Polskiego SA podmiot praktykujące 
w nazwisku i na sprawa PKO Banku Polskiego SA upełnomocnione przez PKO 
Bank Polski SA działalności z zakresu obsługi rachunku lokaty, 
2. bank beneficjenta  bank domowy lub bank zagraniczny lub 
instytucję kredytową lub instytucję finansową lub przedsiębiorcę 
usług płatniczych, który dokonuje rozliczenia ilości rozkazania 
zapłacie z beneficjantem, 
3. dzień roboczy dzień, w którym adekwatnie bank 
zleceniodawcy albo bank beneficjanta popierające w działalności 
rozkazania stawce, wiedzie aktywność zmuszaną do 
wytworzenia posłania stawce, 
4. kapitalizacja odsetek  doliczenie do salda rachunku lokaty 
odsetek od środków pieniężnych nazbieranych na tym 
rachunku, naliczonych za podarowany czas, 
5. Komunikat PKO Banku Polskiego SA PKO Banku Polskiego SA  wiadomości wręczaną do 
notatce Posiadaczy rachunków inwestycyj sytuowaną 
w oddziałach PKO Bank Polski SA i na witryny internetowej 
PKO Bank Polski SA (((( . 
6. minimalna suma rachunku inwestycji  sumę wymaganą do 
otwarcia i prowadzenia rachunku lokaty nazwaną 
w Uznaniu otwarcia rachunku lokaty, 
7. wydział PKO Banku Polskiego SA  oddział PKO Bank Polski SA 
kierujący obsługę odbiorców, 
8. czas nieuzasadniony  czas prowadzenia rachunku inwestycje, 
zadeklarowany przez Okaziciela rachunku lokaty przy 
wnoszeniu medykamentów pieniężnych na weksel inwestycji, 
9. PKO Bank Polski SA  Wszechświatową Zapłatę Oszczędności Bank 
Polski Spółkę Akcyjną, z rezydencją w Warszawie, ul. Puławska 15, 
10. Umocnienie otwarcia rachunku lokaty  dokument 
każdorazowo trwoniony Posiadaczowi rachunku lokaty przy 
otwieraniu rachunku lokaty w celu uznania wtaszczenia 
medykamentów pieniężnych na rachunku inwestycji na nazwanych w tym 
dokumencie warunkach, 
11. Posiadacz rachunku lokaty rachunku inwestycji  osobę fizyczną, na materia której PKO 
Bank Polski SA przewodzi rachunek lokaty, a w wypadku 
rachunku łącznego każdego z Współposiadaczy, 
12. upoważnienie bankowe ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Upoważnienie 
bankowe (Dz.U Z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn.zm.) jak również 
przepisy wykonawcze do tej ustawy, 
13. uprawnienie dewizowee ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. Uprawnienie ee 
dewizowe (Dz.U Z 2002 r., Nr 141, poz. 1178, z późn.zm.) oraz 
regulaminy wykonawcze do tej ustawy, 
14. weksel lokaty  rachunek szybkiej inwestycje oszczędnościowej 
w walucie polskiej albo w dewizach wymienialnych 
podarowany do jednoczenia środków pieniężnych, 
wiedziony na warunkach normatywnych, preferencyjnych 
lub negocjowanych, w niezłomnej lub w czasowej ofercie Banku, 
dedykowany osobowościom fizycznym, 
15. saldo stan zasobów pieniężnych uzbieranych na rachunku 
lokaty na wiadomy dzień, 
16. status dewizowy status w ocenieniu uprawnienia dewizowego 
(rezydent, nierezydent), 
17. specyfiki pieniężne  specyfiki nagromadzone na rachunku lokaty 
w walucie polskiej lub w walutach wymienialnych, 
18. Taryfa  Taryfę prowizji i opłat bankowych w PKO Banku 
Polskim SA, 
19. zgoda  zgodę ramową o przewodzenie rachunków 
terminowych inwestycyj ekonomicznych, 
20. zadanie  dyspozycję Okaziciela rachunku lokaty skierowaną 
do PKO Banku Polskiego SA mieszczącą rozkazanie wykonania 
zapłaty, zapłacie albo transferu medykamentów pieniężnych, 
21. Współposiadacz rachunku inwestycje  jeden z Okazicieli 
gminnego rachunku inwestycje. 
Rozdział 2 
Oddanie rachunku 
§ 3. § 3.§ 3. § 3. 
1. Weksel lokaty towarzyszy do akumulowania specyfików pieniężnych 
Właściciela rachunku inwestycje w PKO Banku Polskim SA w czasie 
samowolnym określonym w Poświadczeniu otwarcia rachunku 
inwestycji. 
2. Rachunki inwestycyj są odbezpieczone i wiedzione przez oddziały albo 
agencje PKO Banku Polskiego SA na kwestia społeczeństwa fizycznych. 
3. Weksle inwestycyj zdołają być prowadzone jako weksle 
osobne albo stowarzyszone. 
DZIAŁ II 
Konwencja RACHUNKU Inwestycje A RACHUNKU Inwestycje 
Przedziałek 1 
Zawarcie ugodzie i jawnie rachunku lokaty 
§ 4. § 4.§ 4. § 4. 
1. Wyraźnie rachunku inwestycji następuje po włączeniu zgodzie 
pomiędzy PKO Bankiem Polskim SA, a jednostką występującą 
o jego wyraźnie i po autorytecie medykamentów pieniężnych na rachunek 
inwestycje w wysokości nie niższej niż minimalna kwota rachunku 
lokaty. 
2. Do dokonywania czynności na rachunku inwestycje oprowadzanego 
na afera goście małoletniej, w ramach przeciętnego komitetu, jest 
upoważniony przedstawiciel ustawowy ludzi małoletniej lub 
osobowość małoletnia, zgodnie z ust. 4 i 5. Na spełnianie 
działalności przekraczających granice normalnego komitetu 
żądana jest umowa sądu dbałego. 
3. Jednostka małoletnia, która nie ukończyła 13 lat albo osobowość 
ubezwłasnowolniona dokładnie nie może osobiście 
nakazywać środkami pieniężnymi uzbieranymi na 
rachunku inwestycji, ani spełniać nijakich działalności prawniczych 
powiązanych z wiedzeniem rachunku inwestycje. W mianu grupa 
fizycznej, która nie ukończyła 13 lat albo małżeństwa 
ubezwłasnowolnionej dokładnie, zgodę zawiera jej 
przedstawiciel legalny. .strona 2 / 6 ... 
4. Osoba małoletnia, która dopełniała 13 lat, a nie ukończyła 18 
lat, albo osobowość ubezwłasnowolniona częściowo może włączyć 
zgodę za biurową zwartością jej maklera legalnego. 
5. Jednostka małoletnia, która ukończyła 13 lat, a nie kończyła 18 lat 
albo jednostka ubezwłasnowolniona częściowo może samodzielnie 
rozporządzać medykamentami pieniężnymi uzbieranymi na 
rachunku inwestycji, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej 
przedstawiciel prawny. 
6. Posiadacz rachunku inwestycje przy włączeniu konwencji dostaje 
Przepis oraz Taksówkę, przedstawiające integralna frakcja zgodzie. 
7. Posiadacz rachunku inwestycji na zaświadczenie zdeponowania 
specyfików pieniężnych na rachunku inwestycje przyjmuje 
Przyznanie otwarcia rachunku inwestycje. 
§ 5. § 5.§ 5. § 5. 
1. W imieniu Właściciela rachunku inwestycji zgodę może zawrzeć 
pośrednik na podstawie upoważnienia, sporządzonego 
w modle określonej w ust. 2 , które musi włączać: 
1) informacje osobiste małżeństwa, dla której ma być prosty rachunek 
inwestycji tj. nazwisko i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, gatunek, 
sekwencja i numer dokumentu tożsamości oraz data jego 
legalności, obywatelstwo, status dewizowy, data i obszar 
narodziny, imię panieńskie mamuśki, numer telefonu, jak również 
2) informacje prawnika: tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
PESEL, gatunek, seria i numer aktu tożsamości jak również 
data jego wag, data i obszary urodzenia, 
3) miejsce i datę przekazania prawa, 
4) ustalenie obrębu uprawnienia jak również gatunku rachunku 
inwestycje. 
2. Upoważnienie do włączenia ugód, o jakim mowa powyżej 
musi być sporządzone w formie biurowej i zatwierdzone: 
1) w państwa przez notariusza, 
2) za granicą przez: 
a) polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne albo referat 
konsularny, lub 
b) tubylczego notariusza w przypadku królestwa 
istniejącego witryną Umowie Haskiej z dnia 5 
października 1961 r. tolerującej postulat legalizacji 
obcych dokumentów służbowych, do którego 
musi być dołączony akt opatrzony apostille, 
przekazany przez słuszny narząd państwa, w jakim działa 
notariusz; zeznanie notariusza oraz akt 
opatrzony apostille musza być przełożone przez 
tłumacza przysięgłego języka, w którym zeznanie 
i apostille pozostały sporządzone, wpisanego do 
własnego wykazu translatorów przysięgłych w Polsce. 
3. W wypadku, gdy uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 
jest upoważnieniem do nakazywania rachunkiem inwestycji, 
aplikuje się w tym rejonie trafnie decydowania 
Przedziałka 3. 
§ 6. § 6.§ 6. § 6. 
1. Rachunek inwestycje odblokowany jest na czas nieuzasadniony określony 
w Przyznaniu otwarcia rachunku inwestycje. 
2. W wypadku automatycznego odświeżenia inwestycje na kolejny 
taki sam sezon typowy, weksel lokaty pobłaża 
samoczynnemu wydłużeniu na następny taki sam okres 
typowy na warunkach oprocentowania, wiążących 
w dniu przedłużenia zgód, a także pod warunkiem, że PKO Bank 
Polski SA ofiaruje wciąż tą inwestycję, w takiej samej walucie 
i o takim samym czasie konwencjonalnym, z wykluczeniem tych 
rachunków inwestycyj do których zapisy w Zaświadczeniu otwarcia 
rachunku lokaty stanowią inaczej. 
3. PKO Bank Polski SA wiązany jest przed upływem sezonu 
typowego poinformować Posiadacza rachunku inwestycji, 
w sposób z nim uzgodniony w zgody, o przerwaniu 
wiedzenia weksli inwestycyj o takich samych warunkach 
nieuzasadnionych jak miany rachunek inwestycji: 
1) z wykorzystaniem układu bankowości elektronicznej albo 
korespondencji elektronicznej  jeżeli Posiadacz rachunku lokaty 
zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę dostosowującą 
zaświadczanie służb bankowości elektronicznej, bądź 
zadeklarował chęć zdobywania danych za 
pośrednictwem korespondencji elektronicznej, 
2) poprzez przesłanie danych w osobistości papierowej na 
ostatni wskazany przez Okaziciela rachunku inwestycji adres 
do poczcie. 
4. Okres konwencjonalny wprowadza się od dnia wpływu specyfików 
pieniężnych na weksel lokaty, a kończy się: 
1) dla czasu okazanego w dniach  po upływie minionego 
dnia tego czasu, 
2) dla sezonu wyrażanego w miesiącach po przestaniu dnia 
poprzedzającego dzień wpływu zasobów pieniężnych na 
weksel inwestycje, przestawionego o zadeklarowany sezon 
nieuzasadniony, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu okresu 
konwencjonalnego nie egzystowało, funduje się ostatni dzień tego 
miesiąca. 
5. Dla weksli inwestycyj nie ustępujących wydłużeniu na kolejny 
sezon typowy, PKO Bank Polski SA nie filmuje dyspozycji 
opublikowanych przez Posiadacza rachunku inwestycje po upływie okresu 
zwyczajowego tego rachunku lokaty. Dyspozycje powinny być 
mieszane przez Posiadacza rachunku inwestycji najpóźniej w ostatnim 
dniu czasu samowolnego. 
§ 7. § 7.§ 7. § 7. 
1. PKO Bank Polski SA otwiera rachunki lokat, które zdołają być 
przewodzone dla Właścicieli rachunków inwestycyj jako rachunki 
osobne albo weksle łączne. Rachunki lokat społeczne są 
odblokowane i prowadzone dla Właścicieli rachunku inwestycje 
mających pełną predyspozycja do czynności prawniczych, egzystujących 
rezydentami, lub Posiadaczy rachunku inwestycje, istniejących 
nierezydentami, w przyswajaniu uprawnienia dewizowego, którzy 
posiadają ten sam obręb siedziby podatkowej i legitymują się 
znaczącymi certyfikatami chaty podatkowej, bądź nie 
posiadają newralgicznych certyfikatów podatkowych. 
2. W wypadku wspólnego rachunku inwestycji każdy 
z Współposiadaczy rachunku lokaty dysponuje bez opuszczań 
specyfikami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku inwestycji jak również 
dokonuje osobiście wszelkich działalności wynikających 
z ugód, łącznie z wypowiedzeniem ugody. 
3. Każdy ze Współposiadaczy rachunku inwestycje ponosi solidarną 
odpowiedzialność z podpisu zawartej ugodzie i oddanych 
dyspozycji z odmówieniem ust. 4. 
4. Transformacja postanowień zgody żąda umowy wszystkich 
Współposiadaczy rachunku inwestycje. 
5. Posiadacz rachunku lokaty może komponować dyspozycje do 
rachunku inwestycje korespondencyjnie, o ile pozostaną one 
podpisane zgodnie z stylem napisu składowym w PKO Banku 
Polskim SA i pozytywnie zweryfikowane przez PKO Bank Polski 
SA, z zastrzeżeniem ust 6. 
6. Wykonanie warunku zgodności wzorku napisu nie jest 
wymagane, w wypadku gdy tożsamość Właściciela rachunku 
i własnoręczność jego nagłówka zostanie poświadczona w 
sposób nazwany w § 15 ust. 3. 
§ 8. § 8.§ 8. § 8. 
Rachunki lokat w walutach wymienialnych są otwierane 
i przewodzone, z uwzględnieniem rozkazów prawa dewizowego. 
§ 9. § 9.§ 9. § 9. 
1. Po upływie sezonu samowolnego medykamenty pieniężne uzbierane na 
rachunku inwestycji i stosowne procenty są wypłacane w kondycji 
gotówkowej albo bezgotówkowej. 
2. W przypadku weksli inwestycyj zależących automatycznemu 
przebudowaniu na kolejny taki sam okres konwencjonalny, procenty zgodnie 
z dyspozycją schowaną przez Okaziciela rachunku inwestycji, mogą 
być dopowiadane do rachunku lokaty lub pozostawione do 
dyspozycji Okaziciela rachunku inwestycje, z ograniczeniem, że 
warunki produktu pozostawiają Klientowi dowolność w tym 
obrębie. 
3. W wypadku, gdy Posiadacz rachunku inwestycji zatrzymał zapłatę 
bezgotówkową środków pieniężnych z rachunku lokaty po 
terminie czasu samowolnego, PKO Bank Polski SA stawia nakłady 
pieniężne z rachunku inwestycji do dyspozycji Posiadacza 
rachunku inwestycji, nie następnie niż zwierzchniego dnia po upływie 
okresu dowolnego. 
4. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku lokaty zatrzymał wypłatę 
gotówkową zasobów pieniężnych z rachunku lokaty po upływie 
czasu dowolnego, PKO Bank Polski SA stawia medykamenty pieniężne 
z rachunku inwestycji do dyspozycji Okaziciela rachunku inwestycji, 
nie następnie niż zwierzchniego dnia roboczego po terminie okresu 
zwyczajowego. 
5. Komponujący dyspozycję, o której mowa w ust. 3, ponosi 
odpowiedzialność za wszystkie wyniki logiczne z podania występnego 
formatu rachunku bankowego, na który posiadają być użyczone 
leki pieniężne z rachunku inwestycje. 
Rozbiór 2 
Oprocentowanie medykamentów pieniężnych na rachunku loka dków pieniężnych na rachunku inwestycji ty 
§ 10. 
1. Środki pieniężne nazbierane na rachunku inwestycji są 
oprocentowane według chronicznej albo kolejnej stawce procentowej 
albo według odrębnych norm nazwanych w Uznaniu otwarcia 
rachunku inwestycje. 
2. Do liczenia kwoty płatnych odsetek od medykamentów pieniężnych 
zapisywanych na rachunkach lokat przyjmuje się .stronica 3 / 6 ... 
naturalną cyfrę dni zostawania zasobów pieniężnych na 
rachunku lokaty. 
3. PKO Bank Polski SA redaguje obecną wysokość wypłat 
oprocentowania leków pieniężnych na wekslach lokat 
w kondycji Przekazu PKO Banku Polskiego SA. 
4. Dla rachunku lokaty o zmiennej taksie procentowej wysokość 
oprocentowania medykamentów pieniężnych na rachunku inwestycje, może 
odpuszczać modyfikacji w trakcie trwania okresu nieuzasadnionego. 
5. Metamorfoza oprocentowania środków pieniężnych na rachunku 
lokaty, oprowadzanym w walucie polskiej, może nastąpić 
w wypadku zaistnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych 
przyczyny: 
1) przeróbki jednej z pierwotnych stóp procentowych 
Państwowego Banku Polskiego, stwierdzanych przez Radę 
Polityki Pieniężnej, 
2) odmiany taks obiekcje obligatoryjnej banków wyznaczanej 
przez Konferencję Polityki Pieniężnej, 
3) metamorfozy stawki dla składów rynku międzybankowego 
WIBOR 1M o więcej aniżeli 0,05 paragrafu procentowego 
w porównaniu do cenie tej zapłaty oznajmionej 
w którymkolwiek dniu w przeciągu minionych 30 dni. 
6. Wariacja oprocentowania specyfików pieniężnych na rachunku 
inwestycje, kierowanym w dewizy wymienialnej, może nastąpić 
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z skromniej nazwanych 
racji: 
1) poprawki taksie procentowej dla danej dewizy, wyznaczanej przez 
odpowiedni bank decyzyjny, 
2) modyfikacje co najmniej jednej stawki procentowej składów 
walutowych na wewnętrznym lub międzynarodowym rynku 
pieniężnym Libor 1M lub Euribor 1M o więcej aniżeli 0,05 
artykułu procentowego w porównaniu do zalety tej rat 
oświadczonej w którymkolwiek dniu w przeciągu ostatnich 30 dni, 
3) odmiany stawki rezerwy obowiązkowej banków załatwianej 
przez Konferencję Polityki Pieniężnej. 
7. PKO Bank Polski SA może dokonać przemiany oprocentowania, 
o której mowa w ust. 4 i 5, w terminie do 6 miesięcy od 
zaistnienia co najmniej jednej z przyczynie, o jakich mowa 
w ust. 4 albo 5, właściwie dla waluty polskiej albo dewizy 
zamiennej. 
8. PKO Bank Polski SA oprawiony jest bez bezużytecznej ciała 
poinformować Właściciela rachunku inwestycje o odmianach stóp 
procentowych w zakresie odnoszącym się do włączonej z PKO 
Bankiem Polskim SA ugodzie: 
1) z skorzystaniem programu bankowości elektronicznej albo 
korespondencji elektronicznej  jeżeli Posiadacz rachunku lokaty 
zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę dostosowującą 
świadczenie posług bankowości elektronicznej, bądź 
zadeklarował chęć zdobywania wiadomości za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, lub 
2) poprzez oddanie danych w figurze papierowej na 
ostatni wskazany przez Właściciela rachunku inwestycji adres 
do odpowiedniości, lub 
3) w odrębny sposób uzgodniony z Posiadaczem rachunku inwestycji 
w zgody. 
§ 11. § 11.§ 11. § 11. 
1. Nakłady pieniężne zgromadzone na rachunku inwestycje są 
oprocentowane: 
1) dla okresu wyrażanego w dniach  od dnia oddziaływania leków 
pieniężnych na rachunek inwestycji do minionego dnia sezonu 
nieuzasadnionego włącznie, 
2) dla czasu wyrażonego w miesiącach od dnia wpływu 
leków pieniężnych na weksel inwestycje do dnia, który datą 
pasuje dniowi poprzedzającemu dzień wpływu leków 
pieniężnych na rachunek inwestycje, przestawionemu 
o zadeklarowany okres nieuzasadniony, 
3) W przypadku niedotrzymania okresu zwyczajowego  na 
warunkach nazwanych w Przyznaniu otwarcia rachunku 
inwestycji. 
2. Od skapitalizowanych procent na wekslach inwestycyj, 
prowadzonych na istota Okazicieli rachunków inwestycyj, PKO Bank 
Polski SA nalicza i odprowadza stosowny zryczałtowany datek 
dochodowy od jednostek fizycznych na regułach określonych 
w imperatywach prawa prawidłowego w dniu ich kapitalizacji. 
§ 12. § 12.§ 12. § 12. 
1. W wypadku podjęcia środków pieniężnych zgromadzonych na 
rachunku inwestycje przed upływem okresu konwencjonalnego, rachunek 
inwestycji ulega upokorzeniu, a nakłady pieniężne nazbierane na 
rachunku inwestycji są oprocentowane według usuniętej racie 
procentowej, ustalonej w Przyznaniu otwarcia rachunku 
inwestycje. 
2. Środki pieniężne wpłacone na weksel lokaty i zrealizowane 
w tym samym dniu nie zależą oprocentowaniu. 
Rozdział 3 
Prawo do zarządzania rachunkiem inwestycji 
§ 13. 
1. Pełnoletni Posiadacz rachunku lokaty, mający zupełną biegłość do 
czynności prawnych, może przekazać prawa do 
zarządzania rachunkiem inwestycji, osobowości fizycznej mającej 
pełną biegłość do działalności sądowych. 
2. Prawnik funkcjonujący w granicach użyczonego 
prawa ma takie same prawa jak Posiadacz rachunku 
inwestycje, z ograniczeniem § 14. 
3. Uprawnienie do nakazywania rachunkiem inwestycji może być 
udzielone jako uprawnienie nieustanne lub jednorazowe. 
4. Prawo może być udzielone jako upoważnienie: 
1) bez obniżeń (uniwersalne) U w ramach którego agent 
ma upoważnienie do spełniania dyspozycji w takim samym 
limicie jak Posiadacz rachunku inwestycje, z odmówieniem 
§ 14,, ,, 
2) standardowe (fenomenalne) U w ramach którego reprezentant 
ma upoważnienie do spełniania dyspozycji w zakresie 
nazwanym przez Właściciela rachunku lokaty w esencji 
uprawnienia. 
§ 14. § 14.§ 14. § 14. 
Prawo bez obniżeń nie obejmuje ustalania do: 
1) użyczania dalszych upoważnień, 
2) włączania ugody o korzystanie z pozostałych produktów, 
z wyjątkiem rachunków lokat, 
3) rozwiązania albo przeróbki konwencyj, 
4) osiągnięcia dyspozycji na incydent śmierci Okaziciela 
rachunku inwestycje, 
5) dopełniania blokady środków na rachunku inwestycji w celu 
wynagrodzenia wierzytelności gości trzecich. 
§ 15. § 15.§ 15. § 15. 
1. Przekazanie albo przemiana albo anulowanie prawa 
dopełniane są w kondycji pisemnego wyznania mieszanego 
przez Posiadacza rachunku inwestycje aspektem PKO Banku 
Polskiego SA. 
2. Transformacja uprawnienia spełniana jest poprzez usuwanie 
dotychczasowego uprawnienia i przekazanie nieznanego 
upoważnienia. 
3. Przekazanie albo modyfikacja albo unieważnienie prawa może 
być dokonane korespondencyjnie, o ile tożsamość 
i własnoręczność napisu Okaziciela rachunku lokaty zostanie 
potwierdzona przez: 
1) upoważnionego pracownika PKO Banku Polskiego SA, lub 
2) notariusza polskiego, lub 
3) polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub referat 
konsularny, lub 
4) bank obcy istniejący korespondentem PKO Banku 
Polskiego SA, lub 
5) tubylczego notariusza w wypadku kraje istniejącego 
stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. 
cierpiącej postulat walidacji obcych dokumentów 
biurowych, do którego musi być dodany akt 
opatrzony apostille, opublikowany przez należyty organ kraje, 
w jakim odrabia notariusz; zaświadczenie notariusza oraz 
akt opatrzony apostille musza być przełożone 
przez tłumacza przysięgłego języka, w jakim 
zaświadczenie i dokument opatrzony apostille zostały 
sporządzone, wprowadzonego do stosownego wykazu tłumaczy 
przysięgłych w Polsce. 
4. Zespół PKO Banku Polskiego SA niezwłocznie oferuje 
Posiadaczowi rachunku lokaty na ostatni wskazany przez niego 
adres do korespondencji, pisemną informację, o przygotowaniu albo 
odmowie przyjęcia upoważnienia przekazanego 
korespondencyjnie. PKO Bank Polski SA może zaprzeczyć 
dopuszczenia prawa, jeżeli nie dopełnia ono warunków 
ustalonych w ust. 1U3. 
§ 16. § 16.§ 16. § 16. 
1. Upoważnienie może być w każdym czasie zmieniane albo 
cofane przez Posiadacza rachunku inwestycje. 
2. Modyfikacja lub zlikwidowanie upoważnienia staje się sprawne od 
momentu powzięcia przez PKO Banku Polskiego SA wiadomości 
o transformacji albo usuwaniu pełnomocnictwa, zestawionego przez 
Okaziciela rachunku inwestycji. .stronica 4 / 6 ... 
§ 17. § 17.§ 17. § 17. 
Prawo wygasa z chwilą: 
1) rozwiązania zgód, 
2) wycofania, 
3) śmierci Okaziciela rachunku lokaty albo prawnika; 
w takim wypadku wygaśnięcie jest sprawne względem 
PKO Banku Polskiego SA od chwili powzięcia przez PKO 
Bank Polski SA autorytatywnej informacji o śmierci. 
Odcinek III 
Oferta, Poprawki Rozporządzeń Opłacie LUB LUB LUBLUB Przepisu Statutu 
Podział 1 
Maksymy zbierania strat i prowizji 
§ 18. § 18.§ 18. § 18. 
1. Za pomoce zaświadczane przez PKO Bank Polski SA, w tym za 
aktywności zespolone z obsługą rachunku inwestycje, a także za inne 
aktywności, PKO Bank Polski SA pobiera należności i prowizje 
bankowe, zgodnie z Ceną. 
2. Taksówka jest dostępna: 
1) w jednostkach PKO Banku Polskiego SA , 
2) w filiach PKO Banku Polskiego SA , 
3) na stronicy internetowej PKO Banku Polskiego SA 
(www.pkobp.pl), 
4) w serwisie internetowym PKO Banku Polskiego SA, 
5) w serwisie telefonicznym PKO Banku Polskiego SA. 
§ 19 § 1§ 1 § 19.99. .. 
1. W okresie obowiązywania ugody prowizje i należności bankowe 
mogą ustępować poprawkom, w przypadku zaistnienia, co najmniej 
jednej z niżej nazwanych okazji: 
1) metamorfozy pułapu zwyżki w wysokości wręczanej do 
społecznej misyj przez Zasadniczy Urząd Statystyczny, 
2) modyfikacje kosztów obsługi rachunku inwestycje i posług z nim 
scalonych w wyniku odmiany wartości odwagi, zjednoczeń 
telekomunikacyjnych, posług pocztowych, rozliczeń 
międzybankowych, metamorfozy strat zaciąganych w związku 
z wywieraniem zgodzie za pośrednictwem przedsiębiorstw 
kooperujących z PKO Bankiem Polskim SA lub w skutku 
metamorfoz w regułach uprawnienia, 
3) transformacje kosztów nieznanych usług rozszerzających rejon 
korzystania z rachunku inwestycje. 
2. Wiadomości o metamorfozie prowizji i taryf bankowych, PKO Bank 
Polski SA doręcza w sposób i ze skutkiem, o którym mowa 
w § 20 ust. 3U 6. 
3. Niezależnie od powiadomienia, o jakim mowa w ust. 2, 
aktualne prowizje i należności bankowe jak również ich wysokość, są 
przekazywane do misji w sposób nazwany w § 18 ust. 2. 
Odjazd 2 
Metamorfoza postanowień Przepisu lub Oferty lub Taksówce 
§ 20. § 20.§ 20. § 20. 
1. PKO Bank Polski SA ma upoważnienie do odmiany Regulaminu albo 
Taksówki na warunkach określonych w niniejszym artykule. 
2. Poprawki Statutu dopełniane są w wypadku przemian: 
1) pospolicie obowiązkowych rozkazów prawa, 
2) podaży w obrębie rachunków inwestycyj proponowanych przez 
PKO Bank Polski SA, 
3) obrębu lub kondycje działalności posług zaświadczanych przez 
PKO Bank Polski SA, 
4) wyjścia wskazówki, zaleceń albo decyzji organów 
nadzorczych, w zakresie jakim transformacje te oddziałują na 
decydowania Przepisu, 
5) wymagania dostosowania Regulaminu do postulatów 
połączonych z opieką klienta, w zakresie w którym 
transformacje te oddziałują na rozporządzenia Statutu. 
3. Dane o modyfikacjach w Przepisie albo Ceny przenoszone 
są Posiadaczowi rachunku inwestycji, nie następnie niż na dwa 
miesiące przed ofiarowaną datą ich wstąpienia w życie, 
w sposób z nim uzgodniony, poprzez: 
1) przekazanie danych w figurze elektronicznej, za 
pośrednictwem bankowości elektronicznej albo korespondencji 
elektronicznej U jeżeli Posiadacz rachunku lokaty włączył 
z PKO Bankiem Polskim SA ugodę poprawiającą świadczenie 
usług bankowości elektronicznej, bądź zadeklarował chęć 
zdobywania informacji za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, lub 
2) przekazanie wiadomości w formie papierowej na ostatni 
wskazany przez Okaziciela rachunku inwestycji adres do 
zgodności, 
wraz z podaniem wiadomości o szansy i upływie rozczłonkowania 
przez Właściciela rachunku inwestycji oznajmienia 
o wyrażeniu konwencyj (dotyczy wszelkiego Okaziciela 
rachunku lokaty) bądź zgłoszenia sprzeciwu (dotyczy 
Właścicieli weksli inwestycyj z możnością dopłat lub stawki 
częściowych). 
4. Deficyt rozczłonkowania przez Posiadacza rachunku lokaty biurowego 
unieważnienia zgód, bądź deficyt zgłoszenia sprzeciwu wobec 
transformacji, o których mowa w ust. 3, przed sugerowaną datą ich 
wejścia w życie jest równoważny z wysłowieniem na nie aprobaty. 
Przemiany Nakazu lub Ceny zrzeszają Stronicy od dnia podanego 
w wiadomości scedowanej Posiadaczowi rachunku inwestycji. 
5. Posiadacz rachunku lokaty wypowiadając zgodę bądź 
zgłaszając opór co do zamierzanych transformacji powinien 
podać sposób zadysponowania saldem rachunku inwestycje. 
6. Zainicjowanie do Statutu rozporządzeń: 
1) poszerzających obręb proponowanych rzeczy lub służb, 
2) niepowodujących zastrzeżenia limit proponowanych 
produktów lub usług, 
3) nienakładających na Okaziciela rachunku lokaty 
pomocniczych przymusów, 
nie żąda raportowania Okaziciela rachunku inwestycji w trybie 
określonym w ust. 3. 
Oddział IV 
Wyjście Ugód RACHUNKU Inwestycje 
Rozbiór 1. RoRoRozdział 1. 
Wyrażenie ugodzie rachunku inwestycji 
§ 21. § 21.§ 21. § 21. 
1. Rozwiązanie konwencyj następuje w przypadku wypowiedzenia 
ugody przez Posiadacza rachunku lokaty lub PKO Bank Polski 
SA. 
2. Posiadacz rachunku lokaty może w każdym czasie rozwiązać 
umowę ze rezonansem pośpiesznym, bez podania przyczyn 
i bez ponoszenia taryf. W takiej sytuacji rozwiązanie zgodności 
wytwarza pośpieszne upokorzenie rachunków inwestycyj 
szybkich i oddanie zasobów pieniężnych przez PKO Bank 
Polski SA na weksel wskazany przez Posiadacza rachunku 
inwestycji. 
3. Po rozwikłaniu zgody leki pieniężne nazbierane na 
rachunku lokaty nie podlegają oprocentowaniu. 
4. Posiadacz rachunku inwestycje wypowiadając zgodę powinien 
podać sposób zadysponowania saldem rachunku inwestycje. 
§ 22 § 22§ 22 § 22 
1. PKO Bank Polski SA może anulować umowę w przypadku: 
1) przejechania przez Właściciela rachunku inwestycji postanawiań 
powstających z Nakazu lub ugód, 
2) udzielania przez Posiadacza rachunku inwestycje informacji 
nieprawidłowych z prawdą. 
2. W przypadkach, o jakich mowa w ust. 1, termin 
unieważnienia zgód wynosi nie mniej aniżeli dwa miesiące i jest 
rachowany od dnia następującego po dniu doręczenia 
unieważnienia Posiadaczowi rachunku lokaty przez PKO 
Bankowi Polskiemu SA na adres do korespondencji Posiadacza 
rachunku inwestycje. 
3. PKO Bank Polski SA wypowiada zgodę na piśmie, z podaniem 
sposobności wyrażenia. 
Rozbiór 22 22 
Zerwanie rachunku inwestycje 
§ 23 § 23§ 23 § 23 
1. Zerwanie rachunku inwestycje następuje w przypadku: 
1) podjęcia środków pieniężnych nazbieranych na rachunku 
lokaty przed upływem okresu dowolnego, które powoduje, 
że saldo specyfików pieniężnych nazbieranych na rachunku 
inwestycje będzie niższe niż minimalna kwota rachunku inwestycje 
postulowana dla przewodzenia rachunku inwestycji, 
2) wyrażenia zgody. 
2. Posiadacz rachunku inwestycji oddzielając weksel lokaty powinien 
podać sposób zadysponowania saldem rachunku lokaty. 
Wydział V 
Decydowania Ostateczne 
Przedziałek 1. 
Nastrój zgłaszania i analizowania skardze 
§ 24. § 24.§ 24. § 24. 
1. W przypadku odkrycia nieprawidłowości na rachunku 
lokaty, Posiadacz rachunku inwestycje powinien niezwłocznie 
informować o tym PKO Bank Polski SA w zamiarze przeprowadzenia 
sprostowania. Reklamację dotyczącą rachunku lokaty lub usług 
scalonych z obsługą bankową rachunku inwestycje, w tym .witryna 5 / 6 ... 
dotyczące niewykonania lub niedostojnego wykonania 
dyspozycji, Posiadacz rachunku inwestycje może konstruować: 
1) samodzielnie  w postaci pisemnej lub oralnej w wydziałach PKO 
Banku Polskiego SA albo w agencjach PKO Banku Polskiego 
SA, 
2) telefonicznie poprzez związek pod rozmiary telefonów 
podane do misyj w Folderu informacyjnym Banku 
(KIB) a także na stronie www.pkobp.pl, 
3) aleją korespondencyjną, 
4) aleją elektronową na adres zgłoszenia@pkobp.pl, 
5) ścieżką elektronową poprzez serwisy internetowe Banku (np. 
iPKO) lub www.pkobp.pl, z skorzystaniem udostępnionych 
blankiety zgłoszeniowych, 
6) za pośrednictwem poczty w modle listu albo faxUem. 
2. Reklamację należy zestawić wraz ze szczegółowym portretem 
zdarzenia będącego tematem reklamacji. W przypadku 
sprawdzenia błędnego księgowania lub niefachowego salda 
rachunku inwestycji, skargę należy zgłosić nie następnie aniżeli 
w upływie 13 miesiąców od dnia otrzymania informacji o mylnym 
księgowaniu lub o niefachowym saldzie rachunku inwestycji. Do 
reklamacji, w miarkę ewentualności, powinny być dodane kradnie 
dokumentów twierdzących zasadność reklamacji. 
3. PKO Bank Polski SA może interpretować się do Właściciela rachunku 
lokaty z petycją o pakowanie pomocniczych wyeksplikowań, dotyczących 
wydarzenia, którego skarga dotyczy, a także o doręczenie 
suplementarnych dokumentów, posługujących do wykazania zasadności 
skardze. 
§ 25. § 25.§ 25. § 25. 
1. PKO Bank Polski SA traktuje reklamację niezwłocznie, jednak 
nie później niż w upływie 30 dni od daty jej uzyskania. W 
przypadku niedostatku perspektywy rozpatrzenia skargi w 
powyższym terminie PKO Bank Polski SA poinformuje o tym 
Właściciela rachunku inwestycje podając dodatkowo kategoryczny 
termin udzielenia ripoście na reklamację, z zatrzymaniem, że 
termin ten nie może wkroczyć 90 dni od dnia dostania 
skardze. 
2. PKO Bank Polski SA replika na zgłoszenie wiedzie w odmianie 
wskazanej w konwencji lub Statucie lub w kondycji wskazanej 
przez Posiadacza rachunku inwestycji, z uwzględnieniem ust. 3U6. 
3. W przypadku zarówno deficytu nazwania postaci repliki w 
zgodzie lub Regulaminie, jak i gdy Posiadacz rachunku inwestycje 
nie wskazał adresu do korespondencji i wypatrywanej postacie 
repliki, PKO Bank Polski SA luzuje replika w kondycji 
pisemnej na adres do korespondencji kongruentny z ostatnimi 
danymi Właściciela rachunku inwestycji mianymi przez PKO 
Bank Polski SA. 
4. Jeśli odpowiedź na reklamacje zawiera wiadomości strzeżone 
tajemnicą bankową, powinna pozostawać udzielona na adres do 
korespondencji albo format telefonu kongruentny z podarowanymi 
mianymi przez PKO Bank Polski SA, z uwzględnieniem ust. 5. 
5. Replika na reklamacje może pozostać udzielona na pozostały, 
wskazany przez Okaziciela rachunku inwestycje adres do 
korespondencji lub numer telefonu, jeżeli dokonano autoryzacji 
Okaziciela rachunku lokaty. 
6. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku inwestycje nie oczekuje 
wiadomości o rozpatrzeniu skargi, ripoście nie retransmituje 
się. 
7. W kwestiach skargi dotyczących weksli lokat albo posług 
bankowych Posiadacz rachunku lokaty, poza prawami 
ustalonymi w § 24 ust. 1, ma też upoważnienie do oddawania się 
do Municypalnych i Powiatowych Orędowników Konsumenta. 
8. Posiadacz rachunku lokaty ma upoważnienie do pozasądowego 
określania sporów wynikających z zgodzie. Narządem 
stosownym do ustawiania procesów jest m.in. Bankowy Arbitraż 
Konsumencki manipulujący przy Połączeniu Banków Polskich. 
9. Narządem przeglądu trafnym w sprawach straże Właściciela 
rachunku lokaty jest Urząd Straży Konkurencji i 
Konsumentów. 
10. Instytucją sprawującą dozór nad realizacją PKO Banku 
Polskiego SA jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
11. Do ustalenia trybunałów akuratnych do ustawiania sporów 
powstających z zgodzie posiadają wdrożenie prawidłowe 
rozkazy uprawnienia. 
Rozbiór 2 
Inne postanowienia 
§ 26. § 26§ 26 § 26. .. 
1. Posiadacz rachunku inwestycji o pełnej predyspozycji do działalności 
prawnych może zestawić w PKO Banku Polskim SA dyspozycję na 
przypadek śmierci na afera gości wskazanych w ustawie Prawo 
bankowe. 
2. Dyspozycja na przypadek śmierci może być anulowana albo 
przerobiona przez Okaziciela rachunku inwestycji w każdym czasie. 
§ 27. 
Zapłata z tytułu kosztów pochówka Posiadacza rachunku lokaty jest 
spełniana na kwestia ludzi, na jaką okazywano weksle, po 
okazaniu: 
1) duplikatu dokumentu zgonu Właściciela rachunku inwestycje, 
2) ekscentryków rachunków zaświadczających wysokość 
poniesionych przez nią wydatków pogrzebu. 
§ 28. § 28.§ 28. § 28. 
Zarządzenia § § 26 i 27, nie dotyczą weksli komunalnych. 
§ 29. § 29.§ 29. § 29. 
1. Nie świadczy naruszenia warunków zgodzie ustanawianie na 
rachunku inwestycje przechowania na istota wierzycieli Posiadacza 
rachunku inwestycji a także wypłata z napisu wydatków pogrzebu 
z rachunku lokaty, o ile wysokość specyfików pieniężnych na 
rachunku inwestycje po zapłaty kosztów pogrzebu, będzie wyższa 
aniżeli wysokość minimalnej sumy rachunku inwestycje. 
2. Wypłata płatnych kwot z rachunku inwestycje, przed upływem 
zadeklarowanego sezonu samowolnego, z tytułu dyspozycji na 
incydent śmierci a także dziedziczenia przez spadkobierców albo 
zapisobiorców  wymagane jest jednoczesne stawiennictwo 
każdych spadkobierców lub zapisobiorców a także jednolita 
decyzja w materii zadysponowania środkami na rachunku 
inwestycje. W przypadku decyzji dotyczącej podjęcia specyfików 
z rachunku lokaty w trakcie sezonu dowolnego, weksel inwestycji 
odpuszcza zerwaniu, a nakłady pieniężne z rachunku lokaty są 
oprocentowane według opuszczanej stawki procentowej, ustalonej 
w Zaświadczeniu otwarcia rachunku inwestycje. W przypadku 
dotrzymania sezonu konwencjonalnego rachunku inwestycje przez 
każdych spadkobierców lub zapisobiorców procenty pozostaną 
naliczone według racie procentowej trafnej dla 
dotrzymanego okresu typowego. 
§ 30. § 30.§ 30. § 30. 
1. Nakaz, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego i art. 109 
Uprawnienia bankowego, ma charakter zrzeszające. 
2. W obrębie sprawie płatniczych rzeczach nieuregulowanych 
w Nakazie, zgodzie lub Zatwierdzeniu otwarcia rachunku 
inwestycji, posiadają użycie protokóły Statutu rozliczeń 
pieniężnych w objeździe krajowym w PKO Banku Polski SA oraz 
wszechświatowe obowiązkowe rozkazy prawa. 
§ 31. § 31.§ 31. § 31. 
1. PKO Bank Polski SA wysyła pocztę na ostatni podany 
przez Właściciela rachunku inwestycje adres do poczcie. 
2. Wiadomości o wykonalnych odmianach dotyku z PKO Bankiem 
Polskim SA wskazane są na witrynie www.pkobp.pl jak również 
w Folderu Informacyjnym PKO Banku Polskiego SA 
dostępnym w jednostkach PKO Banku Polskiego SA i agencjach 
PKO Banku Polskiego SA. 
§ 32. 
W razie poprawki wiadomych wymaganych przy włączeniu ugód, 
w szczególności takich jak adres zamieszkania, adres do 
odpowiedniości, imiona, imię, sukcesja i rozmiar dokumentu 
opiniującego identyczność, numer telefonu, adres korespondencji 
elektronicznej lub w wypadku utraty dokumentu twierdzącego 
identyczność, Posiadacz rachunku inwestycje jest oprawiony 
niezwłocznie powiadomić o tych faktach PKO Bank Polski SA, na 
piśmie albo w odrębnej akceptowalnej przez PKO Bank Polski SA kondycji. 
§ 33. § 33.§ 33. § 33. 
1. Dyspozycja Posiadacza rachunku lokaty nie pozostanie 
urzeczywistniana przez PKO Bank Polski SA w wypadku: 
1) braku uprawnień do zarządzania rachunkiem lokaty albo 
lekami na rachunku inwestycji, 
2) sprzeczki napisu na dyspozycji z modelem znaku, 
z wyjątkiem dyspozycji, na których napis został 
poświadczony w sposób określony w § 15 ust. 3, 
3) zarządzenia opublikowanego przez uprawniony narząd, 
zabraniającego dopełniania stawek z rachunku inwestycji, 
4) nieprzedstawienia doniosłego aktu meldującego 
tożsamość albo odrębnego dokumentu postulowanego przez PKO 
Bank Polski SA towarzyszącego do identyfikacji i ewaluacji 
wiadomych Posiadacza rachunku inwestycje, 
5) nieprzedstawienia dokumentów wymaganych ze aspektu na 
rodzaj tworzonej dyspozycji, 
6) gdy pozostanie składowa w sposób nieoczywisty, nieczytelny 
albo nieporządny, .witryna 6 / 6 ... 
7) twierdzenia przez PKO Bank Polski SA nieprawidłowości we 
wskazanym przez Właściciela rachunku inwestycji numerze 
rachunku bankowego, jakiego dotyczy dana dyspozycja, 
8) nieterminowego przekazywania dokumentów prezentujących 
bazę działalności dyspozycji, 
9) braku odpowiedniej ewaluacji Okaziciela rachunku inwestycje 
w przypadku dyspozycji konstruowanej za pośrednictwem 
elektronowych kanałów dostępu. 
2. PKO Bank Polski SA informuje, że: 
1) leki pieniężne nagromadzone na wekslach imiennych 
Konsumenta w PKO Banku Polskim SA zapewniane są przez 
Bankowy Kapitał Gwarancyjny, w limicie przewidzianym 
w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, do 
wspólnej wysokości równoważności w zł 100 000 euro, 
2) podmiotami uprawnionymi do świadczeń gwarancyjnych 
z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są: grupy cielesne, 
specjaliści sądowe jak również jednostki organizacyjne niemające 
jaźni sądowej, o ile mają biegłość jurydyczną, 
egzystujące stronicą ugodzie imiennego rachunku bankowego 
a także podmioty, o których mowa w art. 49 ust.3, art. 55 ust. 1 
i art. 56 ust. 1 ustawy Upoważnienie bankowe, z wyłączeniem 
podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 
3) drobiazgowa informacja o bieżącym programie 
umożliwiania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
leków pieniężnych uzbieranych na wekslach 
bankowych osiągalna jest na stronicach www.pkobp.pl, 
www.bfg.pl oraz w zespołach PKO Banku Polskiego SA 
i agencjach PKO Banku Polskiego SA, 
4) przeróbka reguł uprawnienia dotyczących reguł zapewniania 
udziałów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w obrębie, 
którego dotyczy powyższa dane, nie wywołuje modyfikacje 
Nakazu. 
3. PKO Bank Polski SA ma uprawnienie do zredukowania możności 
zarządzania przez Nabywcy środkami uzbieranymi na 
rachunku inwestycji poprzez niewykonanie sprawie, zamrożenie 
cenie majątkowych Konsumenta jak również blokadę zasobów 
nazbieranych na rachunku lokaty Nabywcę w przypadkach 
przewidzianych w Ustawie o przeciwdziałaniu płukaniu pieniędzy 
a także finansowaniu terroryzmu (tekst jednakowy: Dz.U. 2010 nr 46, 
poz. 276 z późn. zm.). W przeprowadzaniu przymusów z tej ustawy 
PKO Bank Polski SA może dokuczać od Posiadacza rachunku 
inwestycje równoczesnych ustnych lub biurowych wyeksplikowań albo 
udostępnienia dokumentów potrzebnych do wykonania 
dyspozycji. 
4. PKO Bank Polski SA zbiera i przechowuje dane osobowe 
Okazicieli rachunków inwestycyj i ich obrońce. 
Administratorem tych, w oszacowaniu regulaminów Ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o warcie wiadomych osobowych (Dz. U z 2002 
r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) jest PKO Bank Polski SA, 
z rezydencją w Warszawie, ul. Puławska 15. 
5. Właścicielom rachunków inwestycyj i ich obrońcom przysługuje 
prawo wglądu i retuszowania swoich podarowanych osobowych, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o konsekwencji danych 
osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833z późn. zm.). 
6. Językiem bieżącym w regulacjach pomiędzy PKO Bankiem 
Polskim SA a Posiadaczem rachunku inwestycji jest język polski. 
7. Pełnomocnictwem swoistym do zawarcia i robienia zgodności 
włączonej na bazie teraźniejszego Nakazu jest prawo 
polskie. 
8. W sytuacjach nieuregulowanych obecnym Statutem 
wykorzystuje się zwykłe prawidłowe imperatywy uprawnienia. ... 
9. Posiadacz rachunku lokaty może korzystać z osiągalnych podłoży 
informacji tj.: kontakt telefoniczny, eUmail, SMS, Komunikat PKO 
Banku Polskiego SA.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |